Město Polička

Vyjádření provozovatele VHOS, a.s. ze dne 31.8.2019

V současné době se v médiích objevily nepravdivé informace týkající se aktuální kvality pitné vody v Poličce. Z tohoto důvodu odkazujeme na náš komentář k zakalení vody, ke kterému došlo v době po 21.8.2019. Informaci k těmto skutečnostem jsme prezentovali na těchto stránkách ihned po zjištění vzniklé situace – viz. aktuální informace ze dne 21.8. Zdůrazňujeme, že nedošlo k „nasátí kalu čerpadly z vrtu v Sebranicích“, jak bylo prezentováno v televizní reportáži. Rovněž doprovodné záběry v prameništi Sebranice ukázaly studnu, která není již přes 20 let využívána pro zásobování pitnou vodou. 
Nadále probíhá průběžné proplachování vodovodní sítě dle potřeby a na základě požadavku odběratelů a zvýšená laboratorní kontrola kvality vody. 
Všechny výsledky mikrobiologickych  rozborů vzorků odebraných dne 28.8. vyhovují hygienickým limitům pro pitnou vodu. O dalších výsledcích vás budeme informovat. 

Zdroj: https://www.vhos.cz/cs/stranky-mimo-strukturu/prohlaseni-k-mimoradne-situaci-tykajici-se-kvality-vody-na-vodovodu-policka-pomezi-kvetna