Město Polička

Oprava chodníku na ul. Čsl. armády

Během prázdninových měsíců probíhaly stavební práce na části chodníku u silnice II/362 na ulici Čsl. armády. Celkové výdaje jsou ve výši téměř 2 mil. Kč, z toho dotace činí cca 1mil. Kč.  Jedná se  o poslední část oprav chodníku na této ulici. Stavba se týká i úprav prostranství okolo budovy Policie ČR a přístupových chodníků k bytovým domům.  Starý asfaltový povrch je nahrazen betonovou zámkovou dlažbou.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města