Město Polička

Výsledky ankety „Liboháj“

Od 22. července 2019 probíhala na internetových stránkách města Poličky jednoduchá anketa, která měla za cíl zmapovat názory občanů na současnost i budoucnost této významné rekreační části města.  Po dobu jednoho měsíce tak měli návštěvníci Liboháje, ale nejen ti, možnost k vyjádření. Zpracované výsledky ankety v grafech přinášíme níže.

Ze souhrnných výsledků vyplývá, že většina respondentů si přeje zachovat klidový a odpočinkový ráz Liboháje, zároveň většina potvrzuje nutnost jeho obnovy.

Výsledky ankety budou postoupeny příslušným orgánům města pro určení dalšího postupu. Město Polička letos do svého rozpočtu vyčlenilo maximální částku 200 tis. Kč za účelem zpracování studie využití lesoparku Liboháj.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města