Město Polička

Dopravní situace v ulici Svépomoc

V pondělí 14. 10. proběhla na Městském úřadě Polička schůzka všech zainteresovaných stran k průběžnému vyhodnocení dopravní situace v ulici Svépomoc a přilehlém okolí, kde v současné době probíhá zkušební provoz související s úpravou dopravního značení. Na základě dosavadních poznatků bylo rozhodnuto o tom, že od středy 16.10. dojde k návratu obousměrného provozu v části ulice Svépomoc, a to od odbočky z ulice Jilemnického po křižovatku s ulicemi Havlíčkova a Švermova – tzv. úsek „u kotelny“. Nadále zůstává v platnosti stanovení jednosměrného provozu v nejexponovanější střední části ulice Svépomoc, přičemž tato přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude prozatím prodloužena do konce listopadu tohoto roku. Definitivní závěr o tom, zda se stávající přechodná úprava silničního provozu osvědčila a bude trvale zachována se předběžně odkládá právě na výše zmiňované období, tj. na konec listopadu tohoto roku. Po tuto dobu bude vyhodnocován dopad stávajících opatření na provoz zejména v přilehlých ulicích (Betlém, Havlíčkova).

Mgr. Jan Kovář
Vedoucí odboru dopravy
Městský úřad Polička