Město Polička

Blahopřání stoletým jubilantkám

Starosta města Jaroslav Martinů poblahopřál k životnímu jubileu nejstarší občance města Poličky paní Marii Křížové. Paní Křížová oslavila 15. ledna 2020 101 let!  Její vitalita si zaslouží velký obdiv.

Vedení města Poličky zaslalo blahopřání i paní Marii Žertové, která oslavila 102 let 12. ledna 2020. Paní Žertová již není občankou města Poličky, bydlí u svého syna v Praze. 

Přejeme oběma jubilantkám hodně zdraví a spokojenosti!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města