Město Polička

Úhrada poplatků za komunální odpad a ze psů

Místní poplatky za komunální odpad a ze psů lze uhradit v příjmové pokladně MěÚ Polička a to hotově nebo platební kartou. Složenky budou v letošním roce rozesílány až koncem měsíce března.

Držitele psů žádáme, aby se dostavili osobně do příjmové pokladny, kde s nimi bude provedena aktualizace údajů, především výše poplatku, nárok na osvobození nebo úlevu.  Současně je možné do evidence MěÚ nahlásit číslo čipu.