Město Polička

Čas pro neobyčejné zážitky 2020 - zrušen

21. ročník noční prohlídky města Poličky

Z důvodu předpokládaných vládních nařízení a omezení spojených s organizováním kulturních akcí, zároveň s ohledem na vysoký počet odhlášených organizací, spolků i jednotlivců, se Městské muzeum a galerie Polička rozhodlo v letošním roce 2020 NEKONAT společenskou akci Čas pro neobyčejné zážitky, a to ani v náhradním termínu.

Děkujeme všem za pochopení a budeme se těšit v roce 2021