Město Polička

Od 25. 3. 2020 do odvolání je přerušený provoz mateřských škol zřízených městem Polička

Rada města Poličky na svém jednání dne 23. 3. 2020 rozhodla s platností od 25. 3. 2020 do odvolání o přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Polička, tj.

Mateřská škola Rozmarýnek Polička - Riegrova 7

Mateřská škola Polička, Hegerova 427

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

Mateřská škola Čtyřlístek Polička – E. Beneše 627

Mateřská škola Luční Polička – Luční 394

Zároveň na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 18. 3. 2020 č. 4/2020 vč. dodatků mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci zaměstnaní u bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů, zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů sociálních služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci a dále jako řidiči veřejné hromadné dopravy, popřípadě jiní dle rozhodnutí zřizovatele škol, požádat o péči o dítě ve věku  od 3 do 10 let v Mateřské škole Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na telefon 774 490 515 nebo 774 725 520 a nebo pište na email mslucni394@seznam.cz .

 

Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky mateřských škol nebo kontaktujte pracovníky škol telefonicky.

http://www.rozmarynek.policka.org/aktuality

http://www.mshegerova.policka.org/aktuality/

http://msnamesti.wz.cz/index.php

http://www.msctyrlistek.policka.org/aktuality

http://www.mslucnipolicka.cz/