Město Polička

Provoz Městského úřadu Polička dle krizového opatření vlády

V souladu s opatřeními vydanými vládou ČR jsme od 12. 10. 2020 nuceni přizpůsobit provoz všech agend úřadu platným omezujícím opatřením, která minimalizují fyzický kontakt s klienty.

Úřední hodiny, kdy je úřad fyzicky zpřístupněn veřejnosti, jsou stanoveny na maximálně možný povolený rozsah:

  • Pondělí:   8 – 13 h.
  • Středa:   12 – 17 h.

 

Pro podání v listinné podobě mimo vymezené úřední hodiny použijte zvonek na dveřích hlavního vchodu MěÚ.

Elektronické podání na podatelnu MěÚ - epodatelna@policka.org a telefonní spojení na podatelnu MěÚ - 461 723 888 fungují bez omezení!

Prosíme všechny občany, aby maximálně omezili návštěvy MěÚ a upřednostnili pro kontakt s úředníky písemný a telefonický styk!  

Od středy 14. 10. 2020 pro návštěvu Odboru dopravy využijte rezervační systém.

Opatření jsou předběžně platná po dobu 14 dnů, tedy od 12. do 25. října 2020. O dalších aktkuálních opatřeních a termínech budeme informovat. 

Přílohy