Město Polička

Provoz Městského úřadu Polička v době nouzového stavu

V souladu s opatřeními vydanými vládou ČR jsme od 16.3. nuceni přizpůsobit provoz všech agend úřadu platným omezujícím opatřením, které minimalizují fyzický kontakt s klienty a mezi zaměstnanci.

Úřední hodiny, kdy je úřad fyzicky zpřístupněn veřejnosti jsou stanoveny na maximální možný povolený rozsah:

  • Pondělí:   8 – 11 h.
  • Středa:   14 – 17 h.

Po tuto dobu jsou fyzicky přístupné: podatelna MěÚ, úsek matriky, občanských průkazů a cestovních dokladů, úsek řidičských oprávnění a evidence vozidel, živnostenský úřad, sociální odbor a od pondělí 6.4. také pokladna MěÚ. Připomínáme, že poplatky za psy a popelnice jsou splatné až do 30. 6. 2020. Není v tyto dny nutné úhrady platit na místě. Při jakékoli peněžní úhradě je pak třeba přednostně využít bezkontaktní platbu.

Elektronické podání na podatelnu MěÚ epodatelna@policka.org a telefonní spojení na podatelnu MěÚ 461 723 888, stejně tak jako služby Czechpoint, fungují bez omezení!!! Jednotlivá podání, jejich zpracování a úkony na nich běží ve standardním režimu s omezeními, které se týkají zejména procesních lhůt.

Město v mimořádném režimu zprovoznilo navíc informační linky pro seniory a hendikepované na tel. čísle 734 152 221, 733 713 627 – denně od 8-12 h. a také informační linku pro podnikatele a živnostníky na tel. čísle: 731 615 269, email: pomocpodnikatelum@policka.org – v pracovní dny od 8  do 12 h.

Opakovaně vyzýváme všechny občany, aby pokud možno maximálně omezili návštěvy MěÚ a dodržovali omezení vydané vládou ČR. Opakovaně připomínáme, že propadlé osobní doklady nadále platí!! - Není třeba navštěvovat v tyto dny úřady!!

Ministerstvo vnitra rozhodlo o tom, že občanské průkazy a cestovní pasy, kterým skončila doba platnosti po 1. březnu 2020 zůstávají v platnosti.  Obdobně tento režim platí pro další životní situace jako ztráta dokladu, odcizení, změna trvalého pobytu, uzavření manželství, rozvod apod. V těchto případech neplatí povinnost požádat o vystavení nového dokladu do 15ti dnů!

Řidiči, kterým v době nouzového stavu skončila platnost řidičského průkazu mohou po dobu trvání nouzového stavu nadále řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu.

V těchto případech se občané nemusí obávat žádných sankcí!

Cílem těchto opatření je jednoznačně snaha maximálně omezit nutnost návštěvy úřadů. Apelujeme na všechny občany, aby tento princip dodržovali.

V příloze uvádíme celý text stanoviska MV ČR k platnosti osobních dokladů. Dále uveřejňujeme stanovisko MVČR k běhu lhůt u probíhajících správních řízení – i zde panuje výjimečný režim.