Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecní živnostenský úřad zprovoznil novou službu občanům

Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad poskytuje od 1. července tohoto roku v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen ISVS) ověřené výstupy z evidence obchodního rejstříku a z veřejné části živnostenského rejstříku.
Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a jejíž doslovná shoda s výstupem z ISVS byla ověřena. Žadatelé o výpis z obchodního rejstříku si zvolí, zda žádají o částečný či úplný výpis z obchodního rejstříku. Listina je opatřena ověřovací doložkou a takto vybavený výpis se stává veřejnou listinou a je rovnocenně platný s výpisem z krajského soudu.
Poplatek za vydávání ověřených výstupů je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění Kč 50,- za každou i započatou stránku.
Městský úřad Polička vychází vstříc našim spoluobčanům, aby nemuseli pro výpisy z obchodního rejstříku jezdit na příslušné krajské soudy, případně jejich pobočky.

Eva Zindulková
obecní živnostenský úřad

Vložil Martinů Petra (9.7.2007), přečteno 3971x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Obecní živnostenský úřad zprovoznil novou službu občanům