Město Polička

Nová praktická lékařka v Poličce

Ke dni 30. dubna 2020 ukončila svoji činnost praktická lékařka MUDr. Ivana Kadidlová. Za součinnosti města Poličky bylo okamžitě vyhlášeno Krajským úřadem Pardubického kraje výběrové řízení na nového lékaře. Výběrové řízení proběhlo 17. června 2020 a novou praktickou lékařkou je MUDr. Alena Dvořáková.

MUDr. Alena Dvořáková dosud pracovala jako lékařka zdravotnické záchranné služby a také jako lékařka na oddělení ARO Svitavské nemocnice. K její odborné praxi patří i několikaletá stáž a práce v zahraničí a také práce praktické lékařky v Brně.

Předpokládaný termín zahájení lékařské praxe je 10. 8. 2020. Dřívější termín není vzhledem k nutným administrativním a organizačním krokům, zejména se zdravotními pojišťovnami, možný. Lékařskou praxi bude MUDr. Dvořáková vykonávat v místě bývalé ordinace MUDr. Kadidlové, tedy na adrese Tyršova 175. V budoucnu plánuje MUDr. Dvořáková najít pro svou ordinaci nové bezbariérové prostory v Poličce.

Prosíme pacienty, aby sledovali informace na webových stránkách www.ordinacedvorakova.cz, popř. na dveřích ordinace v Tyršově ulici. Stránky budou spuštěny do poloviny července.

Upozorňujeme pacienty, že každý čtvrtek nebude paní doktorka ordinovat, v tento den bude vykonávat svou odbornou praxi ve Svitavské nemocnici (ARO a zdravotnická záchranná služba). Sestra bude v ordinaci přítomna 5 dní v týdnu.

Kontakt na MUDr. Alenu Dvořákovou je zatím pouze na email ordinacedvorakova@seznam.cz, časem bude uveřejněn i telefon.

„Jsme velmi rádi, že jsme za poměrně krátký časový úsek a v nelehké situaci získali novou praktickou lékařku pro město Polička. Zároveň prosíme pacienty o trpělivost, než se ordinace rozběhne do plného a plynulého provozu,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů.

Přejeme nové paní doktorce hodně zdaru a spokojených pacientů.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města