Město Polička

Poznáváme Královská věnná města - zájezd Mělník

Informační centrum Polička, svazek Královská věnná města, CK KO-TOUR Polička

MĚLNÍK, KOKOŘÍN, ČERTOVY HLAVY

Královská věnná města

Termín: sobota 25. 7. 2020                              Cena: 490,-Kč

Orientační program:   Nutná rezervace do Kostnice a do chrámu!!

Nástupní místa: 05,30 hod. POLIČKA – bus zastávka „na mostě“; 05,35 hod POLIČKA – bus nádraží  zastávka č.7; (Lezník, Sebranice, Horní Újezd, Dolní Újezd, Osík, Litomyšl).

Dále po trase Chrudim, Pardubice, Praha.

MĚLNÍK – královské věnné město věnoval  král Václav IV. své druhé manželce Žofii Bavorské, přesun do Informačního centra, prohlídka mělnického podzemí, 37 schodů (cca 30 min., vstupné pro nás zdarma). Dále prohlídka historického města (cca 40 min.), s průvodcem. Dále Kostnice, chrám sv. Petra a Pavla – možnost výstupu na věž (180 schodů), odkud je soutok jako na dlani. Potom Pražská brána, Radnice, Muzeum. Okruh končí zase v IC.

Zámek Mělník – prohlídka 1 hod., vstupné 110/90,-Kč. Zámecká vyhlídka - nádherné výhledy na soutok Labe a Vltavy, horu Říp, zdymadlo Hořín (plavební komory), cukrárna.  

 

Odjezd k atrakci Čertovy hlavy u obce Želízy – zajímavé pískovcové skály s reliéfy dvou obřích hlav, sochy jsou vysoké až 9 m, upravené sochařem Václavem Levým v období romantismu 1820 – 1870.  Dle času možnost procházky k dalším zajímavostem v oblasti, např. jeskyně Klácelka, díla např. Had, Harfenice.

                                                                                                       

Po kratší procházce a prohlídce přejezd na hrad KOKOŘÍN, nad řekou Pšovkou, z r. 1320, výjezd autobusu na odbočku ke hradu. Zde výstup a bus sjede na P. Z odbočky je to na hrad cca 180 m pěšky. Pohlídka hradu  cca 1 hod., vstupné 90/60,-Kč.

V cca  16,00 hod. odjezd, cestou kratší zastávka v některém nákupním centru. Návrat domů  v cca 21 hod.

Cena obsahuje: dopravu busem; technický doprovod; rezervace vstupů

Cena neobsahuje:  stravu; vstupy – dle textu; místní průvodci (město Mělník) cca 40,-Kč/os.

Přihlášky:  CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička, tel. 461 723 740, více info na 603 524 224

Přílohy