Město Polička

obrázek

Dokončena rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

Dokončena rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná

V prosinci byla dokončena rozsáhlá a náročná stavební akce v historickém centru města Poličky, a to rekonstrukce ulic Pálená, Fortna a Štěpničná.  Stavební práce odstartovaly v dubnu letošního roku a probíhaly po etapách tak, aby co nejméně zatížily dopravní situaci v této části města.  Rekonstrukce započala v ulicí Pálená, poslední práce probíhaly v prosinci v ulici Fortna.

V ulicích byl nahrazen starý asfalt žulovou dlažbou, došlo zároveň k opravě kanalizace bezvýkopovou metodou (mimo části ul. Fortna) a výměně veřejného osvětlení. Ulice Fortna je částečně tvořena novou dlažbou, částečně má asfaltový povrch a nový dlážděný chodník (dle projektu za pomyslnou hranicí hradebního opevnění už má ulice asfalt). Město Polička zaplatilo ze svého rozpočtu náklady ve výši 15,5 mil. Kč. Zároveň Svazek obcí vodovody Poličsko realizoval výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.

Zhotovitelem díla je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., která má již velké zkušenosti z rekonstrukce dalších ulic v historickém centru města Poličky. Pracovníkům firmy patří velké poděkování za práci, kterou prováděli často za velmi nepříznivých klimatických podmínek. Letošní deštivý rok příliš nepřál práci venku v terénu, práce proto kvůli plánovanému termínu dokončení probíhaly i během svátků a víkendů. Pracovníci firmy také naslouchali různým přáním a požadavkům občanů, kteří v ulicích bydlí a snažili se jim vždy vyjít vstříc.

Rekonstrukce ulic v historickém centru města Poličky jde do finále, město čeká již poslední, 10. etapa, a to rekonstrukce ulic Václavská a Otakarova. Ta je zahrnuta v návrhu rozpočtu pro rok 2021. Předpokládané náklady jsou ve výši 13,5 mil. Kč. Projektová dokumentace opravy těchto ulic je již zpracována a připravena ke své realizaci.

Uličky historického centra města Poličky získaly a získávají nový atraktivní ráz, který umocňuje historický a romantický charakter města a který jistě ocení jak místní obyvatelé, tak návštěvníci a turisté.

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města