Město Polička

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. 12. 2020

RM schvaluje užití loga města Polička na webových stránkách 1. ZO ČSOP Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko na akci "Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu stočného v Poličce na rok 2021 ve výši 44,55  Kč/m3 bez DPH, tj. 49,00 Kč včetně DPH a kalkulaci této ceny.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2021 ve výši 23,19 Kč bez DPH/m3, tj. 25,51 Kč/m3 včetně DPH a kalkulaci této ceny.

RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Kamenec na rok 2021 ve výši 22,28 Kč bez DPH/m3, tj. 24,50 Kč/m3 včetně DPH a kalkulaci této ceny.

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2021 ve výši 34,54 Kč/m3 bez DPH, tj. 38,00 Kč/m3 včetně DPH.

RM rozhoduje o výběru dodavatele poptávkového řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - zajištění služeb autorského dozoru“ takto: vybraným dodavatelem je APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - zajištění služeb autorského dozoru“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ s vybraným dodavatelem Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - zajištění služeb technického dozoru investora“ takto: vybraným dodavatelem je firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - zajištění služeb technického dozoru investora“  s vybraným dodavatelem  ŠAFÁŘ CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zjištění potenciálu stávajícího areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce“ pro budoucí optimální využití, společnost Šafář CZ s.r.o., se sídlem Polička.

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.,  se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu pro rok 2021 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 213, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 404, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 223, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícími nájemci, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1. 799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem   na dobu určitou, a to na 3 měsíce, od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy.  Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.228 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 305, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na 2 roky, od 1. 1. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1. 211 Kč.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 2.1.2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 11.1.2021, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 8 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2020 Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2020 ředitelům příspěvkových organizací – Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov, Městská knihovna Polička.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem,  opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to 6 měsíců - do 30. 6. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve IV. NP domu č.p. 806, ul. M. Bureše, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno
ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 6. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 6. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 1. 2001 uzavřené mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a  CK KO-Tour, se sídlem Polička, jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor v I. NP domu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni nabytí účinnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v přízemí domu č.p. 160 na Palackého nám. v Poličce (původně Galerie Vysočina).

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a společností KOTOUR s.r.o., se sídlem Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v přízemí domu č.p. 160 na Palackého nám. v Poličce. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, nájemné bude činit 1.500 Kč/m2/rok pro 1. a 2. místnost sloužící pro styk s veřejností (66,30 m2) a 1.000 Kč/m2/rok pro zázemí se sociálním zařízením a skladem (19,0 m2), dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2021761/01 Svojanov p.č. 5111, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Poličkou a společností Kelvin Elektro, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.800 Kč/rok + DPH v zákonné výši.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička, se sídlem Polička, jako pachtýřem, jehož předmětem je aktualizace seznamu propachtovaných pozemků v k.ú. Polička, k.ú. Modřec a k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Ošetření a kácení stromů Lezník 2020_12“, pana Matěje Nešťáka, se sídlem Strachujov, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Ošetření a kácení stromů Lezník 2020_12“, mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem panem Matějem Nešťákem, se sídlem Strachujov,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle důvodové zprávy.

Polička 14. prosince 2020

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.