Město Polička

Novoroční slovo starosty

Vážení přátelé, 

čas velmi rychle plyne a my se v tuto chvíli můžeme za smutným a nelehkým rokem 2020, který byl silně poznamenán koronavirovými dopady, pouze ohlížet.

Téměř celý svět byl nečekaně zaskočen silou a rozsahem této globální pandemie. Byli a stále jsme svědky následků a omezení, která si řešení této situace žádá.

Cena, kterou my lidé zaplatíme, je nemalá. Nejde jen o ekonomické následky, ale především o ztráty na životech, včetně prohloubení dalších souvisejících dopadů, jako je např. odklad léčení mnoha ostatních zdravotních problémů včetně psychických.

Hospodářský pokles je pro celý svět nevídaný a je jisté, že bude dlouhá doba návratu na úroveň před epidemií.

Vidíme, jak všechny státy na úkor zadlužení budoucích generací našich dětí a vnuků pumpují peníze na zachování ekonomických aktivit a především zabránění propadu velkých skupin občanů
do chudoby.

Mám za to, že naše země si může díky dobrému hospodaření a na evropské poměry velmi malému zadlužení, dovolit též dočasně omezený deficit veřejných peněz. Snad k oživení pomůže i velmi odvážné snížení daní všem pracujícím lidem, které velmi významně od nového roku přispěje k posílení koupěschopnosti všech lidí.

Věřím, že současná, ale též i budoucí vláda si bude vědoma obrovské zodpovědnosti za co nejrychlejší vyrovnání deficitu vládních financí a nepropadne vábničce trvalého žití na dluh, který by zničil naděje našich dětí na budoucí prosperitu.

Jsem velmi rád, že i my v naší Poličce jsme se po celé dlouhé roky chovali velmi hospodárně a v dobách hojnosti se snažili opravit a nově vybudovat celou řadu věcí, které naše město posílily a zkrášlily.

Ale i my musíme naše budoucí rozpočty a záměry z důvodu značného propadu daňových výnosů upravit a nedopustit realizaci projektů, které bychom nemohli ufinancovat.

Je mi velikou ctí při příležitosti nadcházejícího roku Vám všem a každému jednomu z Vás poděkovat
za Vaši práci a nezastupitelný přínos. Dovolte mi též poděkovat za vzájemnou pospolitost a ohleduplnost při zmírnění následků koronaviru v našem městě. 

Do nového roku 2021 Vám přeji především zdraví, lásku, radost a v neposlední řadě naději, že bude opět líp. Přejme si, aby i nadále byla Polička pěkným místem k životu, kde máme jeden k druhému úctu a respekt.

Moc děkuji

Jaroslav Martinů

starosta města