Město Polička

Informace o očkování – město Polička a Pardubický kraj

18. 1. 2021

 

Ve středu 13.1.2021 proběhla v pořadí druhá telekonference s vedením Pardubického kraje, které se zúčastnili také zástupci našeho města. Jediným tématem byl další postup v očkování občanů v našem kraji. V tuto chvíli probíhá a dokončuje se očkování zdravotníků v nemocnicích.

Očkování obyvatel z nejvíce rizikové skupiny 80+ a vybraných skupin zaměstnanců zdravotních a sociálních služeb by mělo v další fázi probíhat v tzv. očkovacích centrech. Tato centra, umístěná ve vhodných prostorech (většinou v budovách ve vlastnictví kraje nebo města), by byla pro pokrytí celého kraje od 1. února zřízena pouze ve městech Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl. Tedy tam, kde jsou díky tamním nemocnicím zajištěny nezbytné personální a materiální kapacity. Zároveň by po celém kraji docházelo k očkování klientů domovů pro seniory a obdobných zařízení přímo v těchto zařízeních mobilním týmem a tamním personálem.

V případě dostatečného počtu vakcín a zájemců se předběžně počítá se zřízením dalších očkovacích center v obcích s rozšířenou působností, tedy i v Poličce, a to eventuálně od 1. března.  Zřízení těchto očkovacích center bude potvrzeno až v průběhu měsíce února a budeme o něm neprodleně informovat. Tato záležitost není v kompetenci vedení obcí.  Tato centra počítají s očkováním obyvatel 65+ a dalších vybraných skupin obyvatel podle klíče stanoveného Ministerstvem zdravotnictví. Naše město v těchto dnech spolupracuje s krajským úřadem na vytipování vhodného místa, zajištění vybavení, administrativních pracovníků a na celkové logistice celého projektu pro případ, že by byla tato očkovací centra podle představeného plánu v kraji zřízena. Vše je závislé zejména na dostupnosti vakcín a fungování rezervačního systému, který byl spuštěn 15. ledna 2021. 

Aktuální číslo bezplatné telefonní linky zřízené Ministerstvem zdravotnictví – 1221. Krajská informační linka – 466 026 466 (pro pomoc s registrací).  V této souvislosti Městský úřad Polička zprovoznil vlastní telefonní linky a přímou asistenci nejstarším, osamělým seniorům - linka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička - pomoc s registrací očkování - mobilní čísla 733 710 450, 734 152 221, 733 713 627 – pondělí a středa – 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek - 8.00 - 14.00 hod. a v pátek – 8.00 – 13.00 hod.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zároveň nabízí pomoc seniorům, kteří mají problém s registrací a jsou doma osamoceni – v případě potřeby může sociální pracovník dojít domů a provést registraci přímo z nich doma.

Nové informace o chystaném průběhu očkování v Pardubickém kraji budeme zveřejňovat na našem webu v aktualitách a samostatném tématu – „Očkování“.

 

Informační linky

Linka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička - pomoc s registrací očkování - mobilní čísla 733 710 450, 734 152 221, 733 713 627 – pondělí a středa – 8.00 – 17.00 hod., úterý a čtvrtek - 8.00 - 14.00 hod. a v pátek – 8.00 – 13.00 hod.

Krajská infolinka - 466 026 466. Bude v provozu pondělí a středa - 8 – 17 a v úterý, čtvrtek a pátek 8 – 14.

Pro další informace volejte centrální linku 1221.

 

Informace Ministerstva zdravotnictví

Jak se mohu k očkování přihlásit

Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let.

Od února se může registrovat široká veřejnost.

Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese registrace.mzcr.cz,  crs.uzis.cz.

S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221.

Systém podle zadaných údajů (např. věk, zdravotní stav) určí prioritu a přidělí zájemci termín očkování.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo dvou termínech.

K samotnému očkování je třeba donést občanský průkaz, průkaz od zaměstnavatele a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů, které zájemce do systému zapsal.

(převzato z oficiálních stránek MZ)

 

Očkování v Pardubickém kraji

V pátek 15. 1. spuštěn centrální registr pro očkování na adrese registrace.mzcr.cz, crs.uzis.cz. Pro pomoc s registrací k očkování proti Covid 19 volejte krajskou infolinku 466 026 466. Bude v provozu PO + ST 8 – 17 a v ÚT, ČT, PÁ 8 – 14. Pro další informace volejte centrální linku 1221.

V pondělí 18. ledna kraj zkušebně zahájí provoz velkokapacitního vakcinačního centra v Sále Jana Kašpara v Pardubicích. Jeho provozní doba bude zpočátku 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a v následném ostrém provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu. Personál bude zajištěn zčásti z Nemocnice Pardubického kraje.

1.února zahájíme provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Budou otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve fázi IA dle státní strategie očkování budou očkováni profesní zdravotničtí pracovníci a klienti domovů pro seniory. V této fázi budou očkováni také občané nad 80 let věku z řad veřejnosti.

Pravděpodobně 1. 3. otevřeme dle potřeby další vakcinační centra vybudovaná ve městech s rozšířenou působností pro fázi IB. Jednáme o tom s jejich starosty a starostkami.

S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech jsme oslovili všeobecné praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology, i jejich zdravotní sestry, aby nám v očkovacích centrech vypomáhali.

Naším cílem je proočkování co největšího počtu obyvatelstva našeho kraje v co nejkratším čase. Řídíme se vládní strategií očkování a jsme závislí na dodávkách vakcín ze strany státu. Provoz očkovacích center mohou případně narušit nepravidelné dodávky vakcín do kraje.

(převzato z oficiálních stránek Pardubického kraje)

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města