Město Polička

Gymnázium Polička zve na přednášku online

V roce 1951 byli v Babicích na Moravsko-budějovicku zastřeleni tři místní komunisté. Tyto vraždy se staly záminkou k procesu, při němž bylo popraveni jedenáct lidí, a celková výše trestů byla v součtu 1375 let odnětí svobody. Náš host - historik prof. Michal Stehlík - bude o babickém procesu přednášet v úterý 26. ledna v 18 hodin. Zajímavostí je, že sama rodina Michala Stehlíka byla v babickém procesu perzekvována, pradědeček historika byl totiž odsouzen k trestu 20 let odnětí svobody. 

Samostatný odkaz pro besedu zde: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ2ZWJkYzctZjNmZS00MjZmLWEwMDUtYzcwZWEwOWQxOGM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22112e26c0-91be-4696-b38c-eadc42c61021%22%2c%22Oid%22%3a%22558a554a-ab49-4e01-8bc7-d6ab2a623987%22%7d