Město Polička

Opakovaná průběžná informace a upozornění pro občany

Vážení a milí spoluobčané,

velice rád bych navázal na červnové a zářijové informace v Jitřence z roku 2017 a opakovaně informoval o situaci a řešení stavu pokračujícího obtěžování jedné nepřizpůsobivé osoby v podobě žádání drobných finančních obnosů od lidí v různých lokalitách, především u nákupních středisek v našem městě.

Rozumím a chápu, že toto obtěžování celá řada z Vás oprávněně kritizuje. Znovu Vás ubezpečuji, že nás tato situace netěší a trvale se ji snažíme řešit se sociálním odborem, a to v rámci našich omezených možností a samozřejmě se zohledněním lidského přístupu.

Již před několika lety jsme této paní pomohli zajistit opětovné vyplácení důchodu, na který má z důvodu odpracování požadovaných let v zemědělství oprávněný nárok. Očekávali jsme, že touto pomocí přispějeme k důstojnému žití konkrétní osoby včetně úhrady nájmu za ubytování. Bohužel, se naše očekávání zcela nenaplnila a paní stále příležitostně žebrá a obtěžuje občany.

S touto situací nejsme a nehodláme být spokojení. Opakovaně celou záležitost diskutuji se sociálním odborem našeho města a hledáme uspokojivé řešení, ale není to jednoduché. Mohu pouze slíbit, že
ve snaze celou věc napravit nepovolíme a budeme pokračovat i nadále. Zde bych poprosil o součinnost Vás všechny, a to konkrétně o zvážení Vašich dobrovolných finančních darů této ženě. Mám za to, že jsme paní v rámci možností a lidské slušnosti významně pomohli a tedy není důvod v pokračování jejího žebrání.

Věřím, že se většinově shodneme, že v našem městě je v oblasti žebrání a lidí žijících na ulici, situace ve srovnání s jinými městy velice příznivá a že se nám podaří s pomocí času vyřešit i tento ojedinělý případ.

Na samý závěr mi dovolte s potěšením napsat, že i v roce 2020 byla Polička ve srovnání s okolními městy na základě celkové statistiky vypovídající o bezpečnostních poměrech, nejbezpečnějším městem.

Važme si tohoto příznivého stavu a dělejme vše pro jeho udržení. Všem Vám a každému jednomu z Vás moc děkuji.


S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města