Město Polička

Poličský demografický vývoj v roce 2020

Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,

dovolte mi navázat na mé informace uveřejněné v Jitřenkách v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 a opětovně Vás informovat o demografickém vývoji v roce 2020 v našem městě.

Bohužel, musím se smutným srdcem napsat, že rok 2020 je rokem velice nepříznivým, a i v Poličce, tak jako v celé zemi, se projevily silné dopady nevídané koronavirové doby.

Rok 2020 bude z pohledu našeho města v počtu zemřelých rokem velice smutným. V tomto roce zemřelo 125 lidí, což je podle dosažitelných údajů pravděpodobně nejvyšší počet v historii města Poličky.

Nově narozených dětí je pouze 87, tj. o 5 méně než ve dvou předchozích letech.

To již samo o sobě nese přirozený úbytek 38 obyvatel. V 70. letech se rodilo v průměru 150 dětí ročně a počet zemřelých byl kolem 80 lidí.

Za mírnou naději lze označit skutečnosti, že 146 přistěhovalých lehce převýšil 143 odstěhovaných.

Dlouhodobě zastávám názor, že největší prioritou našeho města musí být vedle podpory pracovních pozic i nadále dostupnost bydlení s důrazem na mladé rodiny. Je nezbytné podporovat osobní odvahu lidí si postavit svůj dům, důležitá je i snaha města přispět a některé projekty realizovat pod hlavičkou města. V neposlední řadě je nutné oslovit a podpořit iniciativu developerů, kteří ve větších městech např. ve Svitavách, Litomyšli staví celou řadu odvážných projektů.

Věřím, že se všichni shodneme, že pro budoucí prosperitu našeho města je to zásadní otázka. Pokud budeme pouze přihlížet ke zmenšování počtu lidí žijících v Poličce, tak nás ve všech oblastech, např. ve využití kulturních a sportovních kapacit, které máme solidně vybudované, čekají potíže. A v neposlední řadě budou nižší daňové výnosy pro naše město včetně snižující se kupní síly, což pocítí obchodníci včetně pohostinství a sníží se odvaha developerů v Poličce různé věci realizovat z důvodu slábnoucí poptávky.

Vážení a milí spoluobčané, přejme si, ať je letošní a též i následující rok pro demografický vývoj Poličky příznivý.

Děkuji za zamyšlení.


Jaroslav Martinů, starosta města

 

rok

zemřelí

narození

odstěhovaní

přistěhovaní

počet obyvatel

2011

106

109

139

136

8890

2012

105

70

148

123

8830

2013

99

72

143

143

8803

2014

93

77

160

123

8750

2015

111

82

118

120

8723

2016

96

69

149

135

 8682

2017

99

93

134

137

8679

2018

80

92

162

138

8670

2019

86

92

175

201

 8702

2020

125

87

143

146

 8667