Město Polička

Městské bydlení Polička

V lednu tohoto roku proběhlo vyhodnocení architektonické soutěže na stavební projekt „Městské bydlení Polička“. Město Polička vyčlenilo ze svého rozpočtu na soutěž více než 1 mil. Kč. Odborná komise vybírala ze 36 návrhů, které řešily stavební úpravy budovy bývalého dětského domova na ulici A. Lidmilové v Poličce za účelem vzniku nových bytových jednotek. 1. cenu získal návrh společnosti Apropos Architects s.r.o. z Chrudimi.

Návrh dobře zhodnocuje celkový rozsah pozemku a přináší přínosné řešení ploch, dvorků a zahrad, při maximalizaci možné kapacity bytů. Dispoziční řešení bytů a společných prostor je vyhovující a přináší řadu nápaditých řešení. Navíc obsahuje velmi zajímavé materiálové řešení inspirované budovou Masarykovy ZŠ.

Město Polička připravuje realizaci stavby pro roky 2021-2025.  Stavební akce by měla dle projektu zahrnovat 3 samostatně stojící objekty s ponecháním stávajícího objektu dětského domova, který bude zrekonstruován.  Celkový počet bytových jednotek je 32 – 6 bytů 1+1, 16 bytů 2+1 resp. 2+KK, 10 bytů 3+1 resp. 3+KK. Náklady na realizaci stavby jsou odhadovány ve výši 80 mil. Kč. 

Ke změnám a k využití domova došlo díky transformaci systému péče o děti, cílem je postupné opouštění ústavního způsobu a zajišťování péče „v přirozeném rodinném prostředí“. Z tohoto důvodu město pronajímá Pardubickému kraji pro děti z dětského domova byt v Pomezí a byt v nové lokalitě Bezručova. Město zároveň prodalo Pardubickému kraji pozemek v lokalitě Bezručova pro výstavbu nového domu pro bydlení osmi dětí a personálu. Právě na základě těchto transformačních změn uvolní kraj původní budovu Dětského domova v Poličce v ulici A. Lidmilové a dle dohody může město Polička tuto budovu odkoupit za 4 mil. Kč. Prodeji již dalo zelenou i Zastupitelstvo Pardubického kraje. Objekt bude volný, až bude dostavěn nový dům na Bezručově a děti ho budou moci začít využívat. Dle předpokladů, by to mělo být v tomto roce.

Rada města doporučila dne 8. 2. 2021 realizaci a financování akce „Městské bydlení Polička“ zastupitelstvu města ke schválení.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Přílohy

756 kB