Město Polička

obrázek

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Úspěšné odbahnění Limberského rybníka v k. ú. Pomezí

Vážení spoluobčané, mílí čtenáři,

dovolte mi krátce informovat o úspěšném odbahnění rybníku Limberský, který je ve vlastnictví našeho města.

Malé okénko do historie:

V 80. letech minulého století se uskutečnilo velké odbahnění tohoto rybníka, které na tehdejší dobu stálo neuvěřitelnou částku cca 3,5 mil. Kč a bylo financováno ze státních peněz. Důvodem této zásadní akce bylo dobové uvažování o výstavbě velkého letiště mezi Poličkou a Lezníkem. Voda z tohoto rybníku měla sloužit jako technologická při vlastní stavbě. Musím napsat, že rybník byl odbahněn  důkladně.

V následných letech, především v roce 1997 a 2002 Polička čelila povodňovým vodám a tento rybník vždy plnil důležitou retenční protipovodňovou funkci. Nicméně odbahnění z let osmdesátých neřešilo modernizaci výpustných a bezpečnostních objektů, které byly již značně zastaralé a dnešním požadavkům nevyhovující. Bylo nezbytné uvažovat o zásadní rekonstrukci. Byly vyhodnoceny všechny tehdejší dotační tituly a jako nejvhodnější možností se jevilo, že se celé akce ujme Rybářské sdružení Vysočina Polička, které mělo oproti městu větší šanci na získání objemnější dotace. Po zhruba dvouleté snaze se RS podařilo na akci za cca 7 mil. Kč získat 80% dotaci. Celou akci ještě podpořilo město Polička příspěvkem 600.000 Kč a zbytek uhradilo RS. Rekonstrukce se velmi dobře podařila a stále plní svoje poslání. Nicméně v roce 2010 jsme při vypuštění rybníka zjistili neuvěřitelné opětovné zabahnění až
do výše 1 m nových sedimentů, které se do rybníka splavily za posledních 25 let od již zmiňovaného velkého odbahnění.  Na základě dodatečné iniciativy RS se podařilo získat z Ministerstva zemědělství ČR další 1 mil. Kč, za který se část sedimentů vyvezla, cca 10 – 15 % z tehdejšího objemu. V tomto stavu se rybník opětovně napustil a dalších 10 let až do roku 2020 byl stále napuštěn.

Avšak z důvodu oteplování ovzduší, kdy teplota vody je rok od roku vyšší, včetně dalšího pokračujícího zabahnění vlivem nesprávného hospodaření na polích a v neposlední řadě odpadních sedimentů z dob, kdy v obci Pomezí nebyla kanalizace, dochází v posledních letech k velkému rozmachu toxických sinic a k celkovému zhoršení kvality stavu vody.

Z tohoto důvodu bylo vysoce aktuální pokračovat v dalším odbahnění a současně řešit možnosti financování.

Po vyhodnocení všech současných dotačních možností včetně dotazu na pana ministra zemědělství Tomana, jsme stáli před velikým dilematem. Zvolit oficiální možnost získání dotace, pro kterou bylo nutné splnit několik podmínek, celou akci reálně vyprojektovat a naplnit tato kritéria, celkový objem bahna nejméně 28.000 m3, tj. v průměru 40 cm na výšku po celém rybníku a dále 15 % celkových nákladů investovat do opravy hráze. Při naplnění těchto podmínek by finanční rozměr celé akce byl cca 10 – 11 mil. Kč a spoluúčast města 30%, tj. zhruba 3 mil. Kč. Osobně se mi zdály tyto náklady přehnané a především mi vadila podmínka nutnosti zbytečné (falešné) investice do hráze, která byla z roku 2010 bezvadně opravená.

Z těchto a i dalších důvodů jsme se této nemalé akce rozhodli opětovně ujmout my, rybáři z našeho spolkového sdružení.

Vytýčili jsme si velice odvážný a nesnadný cíl, že celou akci zrealizujeme za pouhé 2 mil. Kč. Tato odvaha stála především na našich zkušenostech z budování rybníků za posledních 25 let (v Lačnově, Stašově, Rohozné, poličské nádrže pod kopcem apod.). Dále jsme využili potenciálu našich členů, kteří vlastní stavební firmy a poskytli stroje za pouhé režijní náklady a též i na ochotě města Poličky poskytnout finanční příspěvek 1,4 mil. Kč. Velice důležité bylo zajištění pozemků pro dočasné úložiště sedimentu, za což bych chtěl poděkovat zemědělské firmě Agronea a.s. Polička a dalším vlastníkům pozemků.

V listopadu jsme rybník vypustili, v prosinci odvodnili a v lednu jsme se pustili do práce. Nemohu zde popsat všechny útrapy, které tato akce nesla, očekávání tuhých mrazů se nenaplnilo, chvílemi jsme si doslova zoufali, nicméně jsme práce nepřerušili a za pouhých 13 dnů včetně sobot a neděle od rána
do pozdního večera jsme rybník odbahnili. Nevím, nikde jsem neslyšel, že by někdo takto složitý úkol tak rychle zvládl. Během tří dnů jsme dokázali vyladit a harmonizovat naše nasazení do podoby 12ti těžkých strojů (bagrů, buldozeru a velkých vyvážecích aut). Nebyla promarněna ani minuta času, všichni obětavě pracovali. Denně jsme vynakládali 150.000 Kč, nicméně rychlost, nadšení a vytrvalost přivedli celé dílo ke zdárnému konci včetně dodržení námi stanoveného finančního limitu.

Cítím povinnost poděkovat všem a každému jednomu účastníkovi této výjimečné akce. Celkem do celé akce bylo zapojeno 18 lidí, a to strojníků těžkých strojů včetně řidičů a čističů silnic, které byly neuvěřitelně znečištěné, a bylo nezbytné znečištění průběžně odstraňovat. V neposlední řadě musím poděkovat i dobrovolným hasičům z Pomezí, kteří v závěrečný den ochotně umyli veškerou techniku, která byla neskutečně zabahněná.

Rybník je v tuto chvíli již opětovně napuštěn a bude ozdravně vyvápněn. Na závěr musím napsat, že jsem rád, že my poličští rybáři jsme opětovně prokázali, že můžeme být důstojným a užitečným partnerem našemu městu a dokážeme se zhostit i nelehkých úkolů. Oprava rybníku v roce 2010
za 7 mil. Kč + dílčí odbahnění z tohoto roku + současné odbahnění zvýšilo retenční kapacitu rybníku
o cca 20 tis. kubíků vody za zlomek oficiální ceny.

Naproti tomu jsme v současné době svědky mnoha tzv. moderních projektů na zachytávání vody
za obrovské peníze, např. studie na zemní nádrž pro zachytávání dešťové vody u našeho zimního stadionu vyčísluje náklady na více než 2 mil. Kč pro zachycení pouhých 100 kubíků dešťové vody, to jen pro malé zamyšlení.

Vždy je zapotřebí se chovat rozumně a hospodárně, ještě jednou všem moc děkuji a velice bych si přál, kdybychom v příštích letech v podobném duchu vyčistili i rybník Synský.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

hospodář Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce