Město Polička

Město Polička areál firmy KOH-I-NOOR Ponas nekoupí

Včerejší jednání Zastupitelstva města Poličky přineslo konečné rozhodnutí o tom, zda město Polička koupí či nekoupí areál firmy KOH-I-NOOR Ponas. Po dlouhé diskusi zastupitelů o možnostech využití této budovy, o finančních nákladech, o rizicích, která plynou z toho, pokud město objekt koupí či nekoupí, nakonec došlo k závěrečnému hlasování. 16 zastupitelů z 21 hlasovalo proti tomu, aby město objekt koupilo. Pro koupi byli dva zastupitelé.

Nutno připomenout, že město Polička v krátké době zadalo studii, která měla ve variantních řešeních zhodnotit reálný potenciál využití tohoto prostoru a budov s hrubou kalkulací finančních nákladů, které se pohybují minimálně ve výši 200 – 250 mil. Kč, včetně nákupu areálu v ceně 42 mil. Kč. Zadání bylo zúženo na kombinaci bytové výstavby a parkování (včetně potenciálu pro parkovací dům), tedy využití, které řeší palčivé problémy města a mohlo by splňovat alespoň základní předpoklad pro určitou ekonomickou návratnost nebo rentabilitu projektu. S obsahem studie byli předběžně seznámeni zastupitelé města na pracovním zasedání dne 8. 2.2021. V diskusi zastupitelstvo probíralo i různé jiné možnosti využití, zapojení investorů apod. Opakovaně však bylo poukazováno na obrovskou nákladnost a nejistou budoucnost a výhled jakéhokoli řešení spojeného s investicí města do tohoto areálu.

Dobrou zprávou je, že se vedení města zúčastnilo a nadále bude jako partner účastnit jednání majitele areálu, tedy Ing. Břízy a developera, který má vážný zájem objekt koupit. Starosta města na jednání zastupitelstva opětovně ocenil přístup a vstřícnost vlastníka firmy KOH-I-NOOR Ponas za možnost vyjádřit se k plánům a diskutovat o tom, co se na tomto strategickém místě bude dít dál. Jaroslav Martinů zároveň pozval členy městského zastupitelstva na pracovní jednání s  budoucím majitelem, zde budou představeny konkrétní záměry na přeměnu areálu, ve kterém je v plánu výstavba zcela nového prostoru pro maloobchod, parkování a veřejnou zeleň. Věříme, že se setkání i přes těžkosti těchto dnů a týdnů uskuteční ještě v březnu a poličští zastupitelé se tak budou moci seznámit s konkrétními plány investora a diskutovat o budoucí podobě místa.  

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

 

Pohled starosty k odmítnutí koupě areálu Ponas

Vážení občané Poličky,

včera, 25.2.2021, bylo na zasedání zastupitelstva města přijato rozhodnutí, které bude mít významný vliv na život a na podobu minimálně jedné části našeho města. Zastupitelstvo rozhodlo, že se nebudeme ucházet o koupi areálu firmy Ponas na ul. Starohradská a nevyužijeme tak gentlemanské nabídky pana majitele Ing. Břízy, být v případě našeho zájmu první v pořadí.

Rozhodnutí předcházela, myslím si, korektní a věcná diskuse. Nakonec byl postoj zastupitelů jednoznačný (pouze dva zastupitelé byli pro koupi).

Nemohu říct, že jsem rád za to, jak celá věc dopadla. To by znamenalo, že jsem si od počátku koupi areálu nepřál, a to není pravda. Jsem na tom stejně jako většina zastupitelů, kteří včera v diskusi vystoupili. Rozloha areálu, strategické místo, ušlechtilé nápady, to vše zní samozřejmě skvěle a každý z nás by byl strašně rád, kdyby město mohlo takovým prostorem disponovat. Něco jiného jsou ale sny a vize (někdo by mohl říct naivní) a něco jiného realita a odpovědnost. A právě odpovědnost a racionální přístup včera jednoznačně zvítězily.

Zastupitelé nepřistoupili na evidentní ekonomický hazard (jeden ze zastupitelů použil výraz ekonomická utopie), kterého by se město koupí areálu zcela jistě dopustilo. Odmítám tvrzení, že bychom měli nedostatek informací pro rozhodování. Ve velké časové tísni jsme stihli zpracovat variantní studii využití areálu pro bydlení a parkování, která ukázala jasnou nerentabilitu takového projektu (celkové náklady 200-250 mil Kč, cena za m2 bytu 70 tis. Kč), nevhodná poloha stávající budovy atd. Je jednoznačné, že ani jakékoli jiné využití, o kterém by se vedly nekonečné debaty                    (demolice, „zakonzervování“ části areálu, komunitní centra, kancelářské prostory inkubátory podnikatelů, klidové zóny…to vše zaznělo na včerejším jednání a dočítáme se na sociálních sítích), by bylo obrovsky finančně nákladné co do realizace, ale zejména následného provozu a údržby. Toto si město naší velikosti, a navíc v této době prostě nemůže v žádném případě dovolit.

Přesto všechno musím připustit, že existuje moment, kdy by všechny tyto pádné argumenty šly stranou a město by o koupi „za každou cenu“ mělo usilovat. To by nastalo v případě rizika odprodeje areálu zájemci, jehož plány by ohrožovaly základní filozofii fungování Poličky jako klidného, bezpečného a čistého města. Nebuďme naivní. Pohybujeme se v prostředí soukromého byznysu a příkladů měst, kde bojují se špinavými, hlučnými provozy, třídírnami odpadů, pofiderními ubytovnami jsou desítky.  To se však v Poličce nestane! a troufám si říci, že i díky velmi serióznímu přístupu pana majitele a dosavadním dobrým vztahům s městem.

V tuto chvíli máme záruku, že se novým majitele stane seriózní podnikatelský subjekt, který nebude ždímat potenciál stávajícího nevzhledného areálu bez koruny investic tak, jak je to dnes mnohdy zvykem, ale naopak hodlá zainvestovat v tomto místě čtvrt miliardy korun! Jeho záměrem je zbourání budov a výstavba moderního nákupního prostoru s maloobchody (plnohodnotného, nikoli diskontního typu), parkováním, zelení, včetně malého parku, popř. dalších parkovacích míst i pro obyvatele přilehlého sídliště. Počítá také s možností oslovení místních podnikatelů nebo živnostníků. To vše za svoje peníze.

Samozřejmě očekávám okamžitou kritiku bez znalosti jakýchkoli informací ve stylu „další nevzhledné nákupní kostky a betonové plochy“. K tomu dodávám, že investor pro rozptýlení obav a zapracování připomínek města počítá v nejbližších týdnech s prezentací návrhu řešení lokality před zastupiteli a dodávám, že vizualizace, které jsme zatím neformálně měli možnost na jednání zhlédnout, výše uvedené obavy nenaplňují.

Velmi citlivě vnímám a trápí mě samozřejmě otázka další konkurence malým obchodům a živnostníkům ve městě. Nějaké jednoduché geniální řešení problému, se kterým se potýkají všechna střední a velká města, ale prostě nemám. Jediným receptem, který může zajistit prosperitu i menších podnikatelů, je vytváření dalších a dalších pracovních míst (což se mimochodem přesunem firmy Ponas do obrovského areálu průmyslové zóny a výše zmíněnou investicí reálně děje), nárůst počtu obyvatel a návštěvníků města (byť třeba jen dojíždějících za prací). Věřím, že tato velká změna naopak může nastartovat další příležitosti pro podnikání a činorodost našich lidí.

Promiňte mi možná delší zamyšlení, ale měl jsem potřebu vysvětlit uvažování moje a troufám si říci i velké části zastupitelů, kteří v tomto nelehkém rozhodování podle mne zvolili možná ne ideální, ale prostě jediné možné, rozumné a odpovědné řešení. Za to jim děkuji.

Jaroslav Martinů, starosta města