Město Polička

Rekonstrukce domu č.p. 68 v Lezníku

V polovině února proběhla schůzka zástupců obyvatel místní části Lezník s vedením města. Tématem bylo, kromě otázky formování nového Osadního výboru, především upřesnění termínů oprav budovy č. 68 v Lezníku.

Zastupitelstvo města Poličky slíbilo občanům začít s opravami zmíněné budovy v roce 2021. V rozpočtu města na tento rok se počítá s částkou na projektovou dokumentaci a energetický posudek potřebný k podání žádosti o dotaci na realizaci energetických úspor objektu, tzn. výměnu oken a dveří, zateplení obvodového pláště budovy, výměnu zdroje vytápění a novou otopnou soustavu.  Zda město uspělo s žádostí u poskytovatele dotace, kterým je Státní fond životního prostředí, bude známo přibližně v polovině roku 2021. Poté bude možno spustit přípravné práce a samozřejmě zadávací řízení na výběr dodavatele, s plánovanou realizací v roce 2022.

Výsledkem rekonstrukce budovy za pomocí dotace, by kromě střechy a rozvodů tepla, mělo být v další etapě i zřízení důstojného prostoru pro schůze a spolkové akce, který v Lezníku doposud chyběl.

 

Jaroslav Martinů, starosta

Pavel Štefka, místostarosta