Město Polička

Zápisy dětí do mateřských škol

Zápisy dětí do poličských mateřských škol

pro školní rok 2021/2022 se bude konat 10. – 13. 5. 2021

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání podávejte pouze v jedné mateřské škole (MŠ). Přihlášení dítěte neodkládejte, v průběhu školního roku bývá možnost přijetí omezená. Děti jsou přijímány na základě kritérií, která určují ředitelky jednotlivých MŠ.

 

Postup pro zákonného zástupce dítěte:

1. vyzvedne nebo stáhne přihlášku z webových stránek MŠ

2. přihlášku vyplní

3. nechá potvrdit dětským lékařem

4. předá v uvedeném termínu zpět do MŠ (elektronicky nebo osobně dle nabízených možností MŠ)

 

Poličské mateřské školy:

·       Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7

·       Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181

·       Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627

·       Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394

 

Pozor: pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti, které mají odklad povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné! Obecně závaznou vyhláškou města Poličky jsou stanovené školské obvody mateřských škol. Děti starší 3 let s trvalým pobytem ve školském obvodu mateřské školy v ní mají přednostní právo přijetí.

Bližší informace sdělí ředitelky mateřských škol nebo pracovníci oddělení školství města Poličky.