Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 29. dubna 2021

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, Mgr. Jana Matouše a MUDr. Martina Plška.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání paní Marii Kučerovou, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Markétu Šafářovou.

a/ ZM bere na vědomí rezignaci RNDr. Ladislava Scheiba, bytem Družstevní 980, 572 01 Polička, na funkci předsedy i člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky ke dni 28. 4. 2021.

b/ ZM volí členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky Mgr. Davida Šafáře, bytem Starohradská 274, 572 01 Polička ke dni 29. 4. 2021.

c/ ZM volí  předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky Mgr. Davida Šafáře, bytem Starohradská 274, 572 01 Polička.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 10. 12. 2020 usnesením č. 15, dle důvodové zprávy, a to pro:

- Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí  ve výši 5.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek z.s., se sídlem Pomezí ve výši 10.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2021“

- Gymnázium, Polička ve výši  5.000 Kč na zajištění besed (jaro, podzim 2021) pro rodiče žáků, pedagogy, i samotné žáky na aktuální témata

- Gymnázium, Polička ve výši 5.000  Kč na zakoupení her a výukových filmů

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 11.000 Kč na Zahradní slavnost pro žáky prvních tříd a děti z 1. stupně

- Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička ve výši 12.000 Kč na rozloučení s deváťáky aneb Zahradní slavnost na druhou

- Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce ve výši  20.000 Kč na matematický seminář Mates

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ve výši 30.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy (body art, líčení, nehtová modeláž, účesová tvorba)

- 1. ZO ČSOP Polička ve výši 39.000 Kč na notebook, záložní disk, výukové a sportovní potřeby oddílů, materiál a služby k opravám klubovny

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s. ve výši 44.000 Kč na opravy a údržbu skautské základny, klubovny a auta, obnovu sportovního a táborového vybavení, doplnění a obnovu nářadí, opravy malotraktoru Kubota

- Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Polička ve výši 34.000 Kč na opravu střechy a okapů na TZ Damašek, opravy táborového vybavení, stanů, nákup nových stanů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 7.500 Kč na tradiční dětský den

- Okrašlovací spolek v Lezníku  ve výši 5.000 Kč na uspořádání přednášky Davida Adamského, pořízení materiálu na leznické opasky a leznický kroj

- Pontopolis z.s. Polička ve výši 25.000 Kč na filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

- Spolek NÁŠ MARTINŮ Polička ve výši 60.000 Kč na pořádání koncertů klasické hudby a pořádání kulturních akcí k 130. výročí narození Bohuslava Martinů odložených z roku 2020

- Gymnázium, Polička, ve výši 20.000 Kč na preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Laxus z.ú., Nymburk ve výši 40.000 Kč na poskytování sociálních služeb - Centrum terénních programů Pardubického kraje pro uživatele drog

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ve výši 15.000 Kč na preventivní programy Osobní zodpovědnost, Kyberšikana, Skrytá nebezpečí internetu, Hrdinství všedního dne, Moderní je nekouřit, Bolest jménem šikana, Světové náboženství a sekty, Poruchy příjmu potravy

- 1. FBC Polička, z.s., Polička ve výši 116.562 Kč na činnost mládeže florbalového klubu

- ATLETIKA Polička, spolek ve výši 8.513 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- ATLETIKA Polička, spolek ve výši 42.565 Kč na sportovní činnost mládeže

- HC Spartak Polička z.s. ve výši 117.871 Kč na činnost hokejového klubu

- HC Spartak Polička z.s. ve výši 3.274 Kč na turnaj přípravek v minihokeji

- Mgr. Stanislav Nožka, Polička, ve výši 28.355 Kč na pořádání soutěží v lezení, přípravu lezeckých cest, závodů a tréninků, medaile, poháry a ceny, účast na soutěžích, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 19.645 Kč na účast družstev mládeže na soutěžích v požárním sportu

- SK Kometa Polička, z.s. ve výši 98.226 Kč na činnost sportovního klubu mládeže v hokejbalu

- SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 104.774 Kč na sportovní činnost žákovských družstev a juniorů a jejich účast v Českém a Světovém poháru ve skateboardu

- SK8 Slalom Polička, z.s. ve výši 20.955 Kč na tréninkový kemp žákovských družstev a juniorů

- Sportovní kluby Polička, z.s. ve výši 117.871 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z.s. (oddíl házené) ve výši 32.742 Kč na činnost mládežnických oddílů v házené

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 91.678 Kč na činnost šachového oddílu - cestovné na soutěže, turnajové náklady mládeže, pronájem hracích prostor, nákup šachového a metodického materiálu, náklady na pořádání turnajů

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s. ve výši 6.548 Kč na několikadenní soustředění mládeže spojené s turnajem

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 130.968 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené) ve výši 32.742 Kč na uspořádání volejbalových soustředění pro jednotlivé mládežnické oddíly

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl stolního tenisu) ve výši 16.371 Kč na činnost mládeže stolního tenisu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu) ve výši 91.678 Kč na činnost mládeže tenisového oddílu

- TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl tenisu)  ve výši 11.787 Kč na tenisový kemp pro děti a mládež

- Domov pro rodinu, z.s., Moravská Třebová, ve výši 5.000 Kč na dofinancování provozu sociální služby Most naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi

- Květná Zahrada, z.ú., se sídlem Květná ve výši 80.000 Kč na spolufinancování provozu Domu na půl cesty v Květné, včetně mzdových nákladů

- MaTami, centrum pro rodinu z.s., se sídlem Polička ve výši 60.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Oblastní charita Polička ve výši 24.500 Kč na nákup polohovací postele, antidekubitní matrace a voděodolného potahu na matraci pro pacienty domácí zdravotní péče a Domácího hospice sv. Michaela

- Oblastní charita Polička ve výši 19.500 Kč na nákup zdravotnických brašen pro zdravotní personál

- Oblastní charita Poličkave výši 19.000 Kč na týdenní pobyt v Hostinném pro sociálně handicapované děti z Poličska žijící v různých typech péče

- Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú., Svitavy ve výši 17.000 Kč na služby sociálního poradenství, osobní asistence, návštěvy v rodinách

- Ekocentrum Skřítek z.s. Pomezí ve výši 15.000 Kč na přednášky, besedy, workshopy a filmy z environmentální oblasti pro veřejnost

- IHC Rebels Polička, z.s. ve výši 10.000 Kč na činnost družstva v ledním hokeji a in-line hokeji v roce 2021

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Jarního Poličského závodu ve sportovní kynologii

- Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Podzimního Poličského závodu ve sportovní kynologii

- Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 10.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění provozu organizace

- Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Závodu Chodských psů ve sportovní kynologii - červen 2021

- Český kynologický svaz ZKO Polička – 525 ve výši 5.000 Kč na částečné pokrytí nákladů k zajištění Závodu Chodských psů ve sportovní kynologii - srpen 2021

- Klub českých turistů, odbor Polička ve výši 10.000 Kč na organizování turistických akcí, značení turistických tras, činnost

- Okrašlovací spolek v Lezníku ve výši 4.000 Kč na pořízení houpaček zavěšených na lanech na stromech

- Okrašlovací spolek v Lezníku, ve výši 4.000 Kč na tabulky k označení památných stromů v Lezníku

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 14.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 5.000 Kč na poháry, medaile a věcné ceny na Poličskou pohárovou soutěž

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 10.000 Kč na vybavení na požární soutěže pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 15.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - manipulační vozík na přepravu překážek

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička ve výši 20.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu - překážky na požární sport, soutěžní praporky

ZM schvaluje doplnění zásad poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2021, schválených ZM dne 10. 12. 2020 usnesením č. 15, a to o převedení částky 12.000 Kč v programu podpory výchovy a vzdělávání a převedení částky 105.000 Kč v programu podpory kultury z 1. kola do 2. kola poskytování programových dotací, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.16/21/HSYM-BP k pozemku p.č. 6178/14 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č.01/21/HSYM-BP k podílu na pozemku p.č. 5995/8 ve výši id. 1/16 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Poličkou, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemkové parcely č. 6088/31 o výměře 778 m2 v k.ú. Polička a části pozemku p.č. 4150/5 označené dle nového GP č. 1231-059/2021 jako pozemková parcela č. 4150/8 o výměře 325 m2 v k.ú. Pomezí ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Praha, za pozemkovou parcelu č. 1161/9 o výměře 1190 m2 v k.ú. Borová u Poličky ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl ve výměrách bude předmětem finančního vypořádání v cenách v daném místě a čase obvyklých, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domě č.p. 969, 974, 975, 976, část obce Horní Předměstí, Polička, který je součástí stavební parcely p.č.st. 3210/2 v obci a k.ú. Polička, včetně podílu
na společných částech nemovité věci těmto kupujícím, dle důvodové zprávy:

a/  byt č. 969/1 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 619.964 Kč;

b/  byt č. 969/2 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/19899. Kupní cena činí 220.000 Kč;

c/   byt č. 969/3 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 571/19899. Kupní cena činí 596.000 Kč;

d/  byt č. 969/4 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 626.450 Kč;

e/   byt č. 969/5 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci
o velikosti 347/19899. Kupní cena činí 271.288 Kč;

f/    byt č. 969/6 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci
o velikosti 572/19899. Kupní cena činí 596.000 Kč;

g/   byt č. 969/7 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci
o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 508.000 Kč;

h/  byt č. 969/8 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 347/19899. Kupní cena činí 220.000 Kč;

ch) byt č. 969/9 v domě č.p. 969 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 574/19899. Kupní cena činí 737.294 Kč.

a/  byt č. 974/1 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 384/19899. Kupní cena činí 290.000 Kč;                                                                                                                                                                                                                                               

b/  byt č. 974/2 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 862/19899. Kupní cena činí 1.068.211 Kč;                                                                                                                                                                                                                         

c/  byt č. 974/3 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním územ Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 530/19899. Kupní cena činí 621.726 Kč;                                                                                                                                                                                                                               

d/  byt č. 974/4 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 384/19899. Kupní cena činí 290.000 Kč.;                                                                                                                                                               

e/  byt č. 974/5 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 862/19899. Kupní cena činí 916.000 Kč;

f/  byt č. 974/6 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 530/19899. Kupní cena činí 606.845 Kč;

g/  byt č. 974/7 v domě č.p.  974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 384/19899. Kupní cena činí 290.000 Kč;

h/  byt č. 974/8 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 862/19899. Kupní cena činí 1.003.831 Kč;

ch/  byt č. 974/9 v domě č.p. 974 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 897/19899. Kupní cena činí 618.478 Kč.

a/  byt č. 975/1 v domě č.p.975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 1000/19899. Kupní cena činí 1.180.136 Kč;

b/ byt č. 975/2 v domě č.p. 975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/19899. Kupní cena činí 303.216 Kč;

c/  byt č. 975/3 v domě č.p. 975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč.podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 641/19899. Kupní cena činí 720.000 Kč;

d/  byt č. 975/5 v domě č.p. 975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/19899. Kupní cena činí 339.673 Kč;

e/  byt č. 975/6 v domě č.p.  975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč.podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 641/19899. Kupní cena činí 720.000 Kč;

f/  byt č. 975/7 v domě č.p. 975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 843/19899. Kupní cena činí 555.896 Kč;

g/  byt č. 975/8 v domě č.p.  975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 631/19899. Kupní cena činí 276.000 Kč;

h/  byt č. 975/9 v domě č.p. 975 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 836/19899. Kupní cena činí 887.849 Kč.

a/ byt č. 976/1 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí  623.943 Kč;

b/  byt č. 976/2 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/19899. Kupní cena činí 276.000 Kč;

c/ byt č. 976/3 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 626.450 Kč;

d/  byt č. 976/4 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 524/19899. Kupní cena činí 555.896 Kč;

e/  byt č. 976/5 v domě č.p.  976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/19899. Kupní cena činí 276.000 Kč;

f/ byt č. 976/6 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 539.160 Kč;

g/  byt č. 976/7 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 779/19899. Kupní cena činí 631.361 Kč;

h/  byt č. 976/8 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 378/19899. Kupní cena činí 340.408 Kč;

ch/  byt č. 976/9 v domě č.p. 976 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3210/2, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 523/19899. Kupní cena činí 508.000 Kč.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směně pozemků v k.ú. Modřec dotčených stavbou „Rybník Brčálník“, a to části p.č. 424 o výměře cca 540 m2, části p.č. 420/89 o výměře cca 500 m2, části p.č. 420/90 o výměře cca 404 m2, p.č. 469/24 o výměře 447 m2, p.č. 469/25 o výměře 377 m2, p.č. 420/109 o výměře 74 m2, p.č. 420/110 o výměře 49 m2, p.č. 486/4 o výměře 53 m2 a p.č. 486/5 o výměře 56 m2, vše ve vlastnictví města Poličky, za část pozemku p.č. 420/108 o výměře cca 350 m2, část pozemku p.č. 469/5 o výměře cca 1344 m2 a části pozemků p.č. 425 o výměře cca 135 m2 a p.č. 428 o výměře cca 671 m2, dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí záměr prodeje pozemků na stavbu bytového domu v lokalitě Mánesova, ul. U vlečky, Polička, schválený RM dne 12.4.2021 usnesením č. 143 s tím, že pozemková parcela č. 5537/54 o výměře 468 m2 v k.ú. Polička nebude součástí nabízeného prodeje. Hodnotící kritéria -nabízená kupní cena (váha 50%) a architektonické řešení - vzhled, dispozice apod. (váha 50%).

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 992/2 o výměře 711 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí 3.761 Kč, veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej zaplocené části pozemku p.č. 1137/1 označené dle GP č.316-166/2021 jako pozemková parcela č. 1137/7 o výměře 24 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

1. ZM schvaluje

a/ výkup části pozemkové parcely č. 2750/5 označené dle  GP č. 2885-3/2021 jako p.p.č. 2750/7
o výměře 7 m2 v k.ú. Polička;

b/ výkup části stavební parcely č. 387 označené dle GP č. 2885-3/2021 jako p.p.č. 6665 o výměře 13 m2 v k.ú. Polička;

c/ výkup části stavební parcely č. 388 označené dle GP č. 2885-3/2021 jako p.p.č. 6666 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička;

d/ výkup části stavební parcely č. 389 označené jako p.p.č. 6667 o výměře 7 m2 v k.ú. Polička;

e/výkup části pozemkové parcely č. 2834/1 označené dle GP č.2885-3/2021 jako p.p.č. 2834/5
o výměře 18 m2 v k.ú. Polička;

f/ výkup části stavební parcely č. 404 označené dle GP č.2885-3/2021 jako p.p.č. 6668 o výměře 5 m2
v k.ú. Polička.

Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že nabyvatel město Polička uhradí veškeré náklady spojené s výkupem pozemků, dle důvodové zprávy.

2.  ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Poličkou jako obdarovaným a Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice, IČO 70892822, jako dárcem týkající se  převodu části pozemkové parcely č. 5932/2 označené dle GP č.2885-3/2021 jako p.p.č. 5932/36 o výměře 839 m2 a jako p.p.č. 5932/37 o výměře 6 m2 v k.ú. Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Poličkou, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

a/ ZM určuje ke dni 1. 5. 2021 následující členy Osadního výboru Lezník:

Kateřina Boštíková, Jaromír Brázda, Ladislav Kučera, Josef Kvapil, Jakub Pavliš, Jiří Škorpík, Luboš Vacek. b/ ZM volí z členů Osadního výboru Lezník předsedu pana Jaromíra Brázdu.

ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Polička v roce 2022, včetně způsobu financování, dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje studii rekonstrukce a přístavby plaveckého bazénu v Poličce zpracované v březnu 2021 společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce a přístavby plaveckého bazénu v Poličce ve stupni pro stavební povolení, společnost APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

ZM navrhuje pana Jaroslava Martinů, bytem Paseky č. p. 963, Polička, nar. 18. 4. 1959, jako zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a.s., dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.