Město Polička

Vládní opatření pro vstup na koupaliště ze dne 7.6.2021

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit. Pro vstup je požadován jeden z následujících dokladů:

1. Čestné prohlášení - v případě testování dětí může zákonný zástupce doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole - dokládá se čestným prohlášením
2. Negativní PCR test (max. 7 dní starý)
3. Negativní antigenní test – stačí samoodběr (max. 72 hodin starý) - čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele
4. Doklad o probíhajícím očkování (alespoň 22 dní po první dávce)
5. Doklad o ukončeném očkování
6. Doklad o prodělaném SARS-Cov-2 (platí 180 dní) Netýká se dětí do 6 let.

Všechna potvrzení stačí elektronicky.