Město Polička

Bohuslav Martinů v Alžíru

U příležitosti Svátku hudby, konaného každoročně 21. června, uspořádal ZÚ Alžír ve spolupráci se ZÚ FR dne 23.6.2021 v prostorách Francouzského institutu vernisáž poměrně rozsáhlé výstavy o životě a díle tohoto významného českého hudebníka, kterou připravil pražský Institut B. Martinů. Jedná se o dvacet velkých panelů, které textem i obrazem velmi zdařile přinášejí nejrůznější informace o autorovi i jeho době, a to s využitím dobových dokumentů jako jsou plakáty, fotografie, recenze či autorovy vlastní ilustrace.

Podrobnosti - viz níže

https://www.mzv.cz/algiers/cz/svatek_hudby_vecer_venovany_zivotu_a.html