Město Polička

obrázek

Rekonstrukce ulice Václavská ve finále

Rekonstrukce ulice Václavská ve finále

Od dubna probíhá poslední etapa rekonstrukce ulic v historickém centru města zahrnující ulici Václavskou a Otakarovu. Práce na první z uvedených ulic s prázdninami končí a pracovníci se přesunují do sousední ulice Otakarova.  Předpokládaný termín dokončení ulice je listopad tohoto roku.

Kompletní akce zahrnuje opravu komunikací a zpevněných ploch, kanalizace, výměnu kabelových rozvodů veřejného osvětlení, výměnu vodovodu. V rámci stavby jsou zaváděny optické rozvody (investor PODA a.s.). Architektonické, dispoziční a materiálové řešení je obdobné jako v ulici Pálená, stávající asfalt nahrazuje žulová dlažba.

Zhotovitelem je společnost PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč, cena je ve výši 8,2 mil. Kč vč. DPH za stavební objekty, kde je investor město Polička a 2,3 mil. Kč vč. DPH investuje Svazek obcí Vodovody Poličsko na výměnu vodovodu.

Čerstvou novinku nabízí ulice Fortna,  najdete zde na pásu umístěném v komunikaci vyznačení jednotlivých částí hradebního opevnění - vodní příkop / val / vodní příkop / parkánová hradba / parkán / hlavní hradba.  Ulice Fortna je zajímavá právě tím, že lidé do starého města prochází jednotlivými pásmy středověké obrany a kráčí tak po zakryté archeologické lokalitě.  Věříme, že tento pás společně s novou naučnou stezkou okolo hradeb ještě zvýší atraktivitu našeho ojedinělého gotického opevnění.

Vyjádření ředitele městského muzea Davida Junka: „Pokud půjdete ulicí Fortna (od nemocnice) do starého města, nebo naopak z města na Horní předměstí, můžete si všimnout podél chodníku 60 m dlouhého pásu z hnědé žuly, vystřídané občas žulou černou. Pozorný chodec uvidí i nápisy v kameni. Město Polička, které v minulém roce rekonstruovalo vozovku této ulice, využilo návrhu městského muzea a součástí projektu se stal "žulový pásek k opevnění" nebo chcete-li poetičtěji, tak "poličský poledník". Záměr dobře navazuje na informačně názornou tabuli lehce naučné stezky Okolo poličských hradeb, umístěné na nároží ulic Fortna a Parkány. Právě ulice Fortna nabízela jedinečnou možnost představit jednotlivé části opevnění: při vycházení z města je to hlavní hradba, parkán, parkánová zeď, vodní příkop, val s vnější hradbou a vnější vodní příkop - celé opevnění dosahovalo šířky až 60 m. Věříme, že Vás tato novinka zaujme.“

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města