Město Polička

Podivuhodný let Bohuslava Martinů

Jedinečné scénické nastudování unikátního díla, které Bohuslav Martinů označil jako mechanický balet – tedy dílo, v němž se pohybují nikoliv tanečníci, ale jevištní dekorace. Jeho vznik byl inspirován tragickou událostí nezdařeného přeletu Atlantického oceánu dvoučlennou leteckou posádkou v roce 1927.  

Poličské uvedení podtrhuje technické aspekty ze skladatelovy představy a dílo uvede jako scénicko-mechanickou imaginaci za doprovodu hudební nahrávky. Navíc realizace respektuje skladatelovu představu o tom, že dílo má být uvedeno na malé scéně. Bude proto situováno do výstavního sálu muzea, který má na Martinů konkrétní vazbu:, je to prostora bývalého ochotnického divadla, kde se v době mládí skladatele pořádaly také všechny koncerty a Martinů tam sám pravidelně vystupoval.  Podivuhodný let měl být proveden v rámci loňského 130. výročí narození skladatele, z důvodu pandemických opatření bylo uvedení odloženo. 

Vstupné: 70, - Kč. Předprodej v muzeu od 10. 8. 2021. Akce se koná 5. září 2021 v 15.00 a 18.00 hodin ve výstavním sále muzea.