Město Polička

Pravidla pro vstup do krytého bazénu

Maximální počet návštěvníků od 1.8.2021 stanoven na 66 současně přítomných osob

Dodržování rozestupů alespoň 1,5 m ve vnitřních prostorách mimo bazény

Všechny současně přítomné osoby musí splnit jednu z následujících podmínek:

Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem

Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní) na přítomnost antigenu viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Osoba doloží, že podstoupila (ve vlastní režii a na vlastní náklady) preventivní antigenní samotest přímo na místě s negativním výsledkem. Testy je možné zakoupit na pokladně KPB!

Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

od 9. července dochází k úpravě podmínek návštěvy krytého bazénu

bude uznáváno potvrzení dokládající uplynutí lhůty 14 dnů od absolvování kompletního očkování (tzn. 14 dnů po druhé dávce dvou dávkové vakcíny nebo první dávce jedno dávkové vakcíny)

Osoba prodělala laboratorně potvrzené omezení COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Osoby ve vnitřních prostorech plaveckého bazénu nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb, šaten a klidových zón, kde bude k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor.