Město Polička

Druhé informativní setkání s občany o využití areálu Ponas

Město Polička vyvolalo další slíbené jednání a setkání investora bývalého areálu KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. na ul. Starohradská v Poličce s obyvateli přilehlých ulic.  Setkání se konalo ve středu 8. září v malém sále Tylova domu a opětovně za velkého zájmu občanů žijících v dotčené oblasti, zejména v ulicích   Svépomoc, Luční, Beranova a Starohradská.

Pracovníci investorské firmy od května, kdy došlo k prvnímu setkání a zadání požadavků na určitý kompromis řešení objektu, vypracovali jako reakci několik variant a v Poličce představili tu poslední, 26. variantu.

Investor řešil tyto zásadní úlohy:

1. hlavní příjezd a výjezd (zejména plánovaný vjezd a výjezd do areálu z ulice Svépomoc)

2. zastínění jednoho z přilehlých domů

3. zásobování ulicí vedoucí k MŠ Luční a zahrádkám občanů ulice Svépomoc

4. technologie na střechách a jejich hlučnost

5. parkovací místa.

Všechny tyto úlohy investor zpracovával ve snaze uspokojit místní obyvatele, ale i požadavky města Poličky (např. dopravní dostupnost a zatížení okolních ulic) a najít opravdu to nejlepší a nejméně problémové řešení.  Zástupce investora pan Kukačka představil ve své prezentaci zásadní změny, které nová varianta přináší. Tato varianta je zároveň pro investora nejdražší.

Varianta číslo 26 tedy zahrnuje tyto zásadní změny:

1. Vjezd a výjezd do areálu – bude z ulice Luční (na jejím začátku po odbočení z ulice Starohradská). Takto ulice Svépomoc bude z pohledu vjezdu a výjezdu nedotknutelná. Ulice Luční a Starohradská bude pro výše uvedené účely rozšířena. Zároveň bude občanům v části ulice Luční sloužit nový chodník, který bude od silnice oddělen zelení.

2. Investor splnil i odstínění přilehlého domku.

3. Zásobování nebude ulicí vedoucí k MŠ Luční, ale přímo z ulice Luční (stejně jako vjezd a výjezd).

4. Technologie na střechách a čerpadlech budou užity co nejtišší a nejšetrnější.

5. Dojde k vybudování dalšího parkoviště mimo nákupní areál pro 21 stání (mělo by být nabídnuto ke koupi městu Poličce).

Po představení nového záměru investora došlo na dotazy přítomných. Zástupce investora odpovídal otázky ohledně demolice, bezpečnosti, hlučnosti, světelného smogu, zásobování, opět problému parkovacích míst, chodníků, ale i například zajištění čistoty a úklidu v areálu celého objektu a dalších.

I nadále platí, že v novém areálu bude vysázeno mnoho nových stromů a další zeleně, budou zde umístěny lavičky, vše s cílem, aby objekt měl pěkný vzhled a příjemné prostředí. Budou zde samozřejmě umístěny i stojany pro kola. Pokud jde o čistotu a úklid prostranství, zde je investor vázán přísnými smlouvami, najímá pro úklid profesionální firmy a ubezpečil zúčastněné o čistotě celého areálu. Zajímavostí je i průzkum společnosti Billa, dle kterého by v Poličce mělo nakupovat 74 % zákazníků pěších, tedy bez využití auta k nákupu.

Většina zúčastněných velmi vítala pokrok v projektu, který od minulé schůzky investor udělal, tedy pokrok ve prospěch občanů a ti jej přijali jako dobrý kompromis. Velké poděkování vyjádřil i starosta města Jaroslav Martinů. „Jsme na dobré cestě, aby vše sloužilo ku prospěchu našeho města a spokojenosti našich občanů,“ ukončil toto zásadní setkání starosta města.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města