Město Polička

Studie Parčík Švermova_zveřejnění konečné podoby

Studie Parčík Švermova byla firmou SAFE TREES, s.r.o. (zpracovatel Ing. Zdeněk Strnadel) dokončena. Studii si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu.

Případná realizace jednotlivých návrhů uvedených ve studii bude záviset na vůli zastupitelstva města s ohledem na finanční možnosti města a zájem veřejnosti.

Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Přílohy