Město Polička

obrázek

Stavba cyklostezky k Masokombinátu pokračuje

Stavba cyklostezky k Masokombinátu pokračuje

Na konci srpna odstartovala stavba nové a velmi důležité cyklostezky vedoucí z Poličky k Masokombinátu. Stezka bude dlouhá téměř 2 km a povede po levé straně silnice I/34 směrem na Havlíčkův Brod (na pravé straně nelze cyklostezku vybudovat z důvodu plánovaného severního silničního obchvatu města Poličky).  Cyklostezka bude na začátku úseku napojena na ulici Starohradskou, ukončena bude u zálivu autobusové zastávky Polička - Masokombinát. Cyklistům budou k dispozici dva jízdní pruhy, široké 1,50 m, celková šířka bude 3 m. V místě křížení se železniční tratí vznikne železniční přejezd se světelnou signalizací. Stezka bude v celé délce osvětlena veřejným osvětlením. 

Dodavatelem stavby je na základě výsledku zadávacího řízení firma Skanska a. s. Dokončení cyklostezky se předpokládá na konci října 2021. Celkové výdaje: 16,4 mil. Kč vč. DPH, z toho 10,8 mil. Kč představuje dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města