Město Polička

Poličský rapid

Ke 100. výročí založení spolku TJ ŠTEFANYDES POLIČKA 

http://stefanydes.cz
Akce se koná pod záštitou starosty města Poličky pana Jaroslava Martinů
Pořadatel: TJ Štefanydes Polička, z.s.
Datum konání: čtvrtek 28. 10. 2021 (státní svátek)
Místo konání: Společenský sál budovy obecního úřadu Kamenec u Poličky č. p. 90
Ředitel turnaje: Mgr. David Schaffer, Hrubínova 560, 572 01 Polička
DSchaffer@seznam.cz, tel.: 731 012 518
Hlavní rozhodčí: Mgr. David Schaffer
Přihlášky: řediteli turnaje nejpozději do úterý 26. října 2021.
Právo účasti: Registrovaní i neregistrovaní šachisté. Kapacita sálu je max. pro 110 hráčů.
Startovné: Zdarma GM, IM, členové TJ Štefanydes Polička
80,- Kč senioři nar.1956 a st., žáci nar. 2006 a ml.
130,- Kč ostatní hráči
Občerstvení: oběd zajištěn, cena = 100,- Kč. Objednávejte společně se zasláním přihlášky. Prodej občerstvení a nápojů zajištěn.
Časový program: 08:00 - 08:45 presence
09:00 zahájení turnaje
Vyhlášení proběhne 15 minut po dohrání poslední partie.
Herní systém: švýcarský na 9 kol. Nasazení pomocí aktuální verze programu Swiss Manager. Čekací doba je 10 minut. Hraje se podle pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel ŠSČR pro rapid a bleskový šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR.
Hodnocení: body, vzájemná partie, Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, Buchholz, Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los.
Tempo hry: 13 min. + 5s/tah pro každého hráče.
Ceny: 1. místo - 3 000,- Kč, 2. místo - 2 000,- Kč, 3. místo - 1 500,- Kč, 4. místo - 1 000,- Kč, 5. místo - 500,- Kč. Věcné ceny pro minimálně první polovinu konečného pořadí.
nejlepší žena: 500,- Kč
nejlepší junior (r. 2003 a mladší): 500,- Kč
nejlepší žák (r. 2006 a mladší): 500,- Kč
nejlepší senior (r. 1956 a starší): 500,- Kč
nejlepší hráč ELO 1251–1550, 1551–1750, 1751–1950, 1951-2050 (dle platné rapid LOK ČR): 300,- Kč
Cenu za nejlepšího hráče v rozmezí … není možné sloučit s hlavními výhrami. Tyto kategorie společně s kategoriemi žen, žáků a seniorů budou vyplaceny při minimálním počtu 3 účastníků v dané kategorii. Ceny jsou předávány pouze na závěrečném vyhlášení. Turnaj bude zároveň oddílovým přeborem v rapid šachu.
Materiál: zajistí pořadatel.
Startovní listina: průběžně aktualizována na http://chess-results.com/.
Informace: Konání akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Přihlášením do turnaje dává účastník nebo zákonný zástupce účastníka mladšího 15 let souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnaje na rapid LOK ČR a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchováním a prezentací pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.
Pořadatel v případě zájmu zajistí přepravu z vlakového nádraží v Poličce.

Srdečně vás zveme oslavit 100 let TJ Štefanydes Polička!

Přílohy