Město Polička

Programem chceme zaujmout co nejvíce návštěvníků

Poslední dva roky díky covidu zasáhly nepříjemně také do kultury v našem městě. Během různých zákazů a vládních nařízení se musel mnohokrát měnit a nakonec i rušit plánovaný program. Snad bude rok 2022 ve všech ohledech lepší. V těchto dnech pracovníci Tylova domu dolaďují termíny hlavní programové nabídky pro příští rok. Nebudou opět chybět koncerty Kruhu přátel hudby, divadelní představení, filmové projekce jak pro dospělé, tak pro děti nebo koncerty různých hudebních žánrů. „Doufáme, že se uskuteční i všechny pravidelné festivaly, a to ve svých tradičních termínech. V měsíci dubnu Polička Jazz Festival, v květnu Martinů fest, v srpnu multižánrový festival Polička 555,“ říká ředitel Tylova domu Petr Cuper. Podle jeho slov je na přelomu června a července plánovaný Filmový festival 24 Polička, podzim bude vyhrazen opět nesoutěžní přehlídce amatérských souborů Zákrejsova Polička. „V závěru roku se pak opět setkáme na rozsvícení Vánočního stromu s kulturním programem na Palackého náměstí nebo při Vánoční inspiraci v Tylově domě. Doufáme, že si z připravované nabídky vybere každý a návštěvníci budou chodit ještě ve větším počtu. Sestavit opravdu kvalitní a zajímavý program není jednoduché, jak si možná mnozí představují. Vše je samozřejmě také o financích,“ dodává Cuper.

Tylův dům je využíván mimo jiné pro různé kurzy, plesy, prostor zde dostává pro svoji prezentaci například i Základní umělecká škola Bohuslava Martinů a mnohé další akce. Kulturní nabídku většinou nevyužívají jen obyvatelé Poličky, ale také návštěvníci z blízkého okolí. Proto je důležitá také propagace akcí. „Program zájemci najdou samozřejmě na webových stránkách a sociálních sítích Tylova domu. Dále je zveřejňován na stránkách města, v místní Jitřence, na plakátovacích plochách nejen v Poličce, ale i v okolních městech. V posledních letech jsme se více zaměřili na propagaci například všech námi připravovaných festivalů v regionálních a celostátních médiích. Někdy se zmínka o akcích objeví, někdy bohužel ne. Ale to my nemůžeme ovlivnit. Naopak se nám v této oblasti podařilo navázat velmi dobrou mediální spolupráci nejen na důležité festivaly se Svitavským deníkem a Českým rozhlasem Pardubice,“ uvedl ředitel kulturního zařízení. Pořádání všech kulturních akcí samozřejmě není jen na bedrech jednoho člověka. „Musím také poděkovat všem svým kolegům a spolupracovníkům, kteří se na chodu a zajišťování akcí podílejí,“ dodal závěrem Petr Cuper.

                                                                                           Stanislav Sáňka