Město Polička

obrázek

Poličský most na scéně Národního divadla

Poličský most na scéně Národního divadla

V květnu letošního roku jsme obdrželi od paní ředitelky NPÚ Pardubice dopis, kde nám bylo sděleno, že náš obnovený nýtovaný most je nominován za Pardubický kraj na Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro“ aneb dědictví pro budoucnost. Bylo to pro nás velké překvapení, neboť se jednalo již o 2. památku v Poličce, která byla vybrána na toto ocenění (v roce 2019 si cenu za příkladné restaurování odnesl ze zámku v Lemberku náš Mariánský sloup). Letošní (8. ročník) udílení cen Patrimonium pro futuro 2021 s podtitulem „Společenské ocenění příkladů dobré praxe“ se odehrával v nové podobě na prknech Národního divadla, za přímého přenosu ČT.

Město Polička obdrželo od generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Nadi Goryczkové na 9. listopad dvě pozvánky na Novou scénu ND. Za město jsem se zúčastnila já, starosta přenechal svoji vstupenku řediteli generálního dodavatele obnovy mostu.

Prezentací nominovaných památek i osobností ze všech krajů naší republiky, rozdělenou do 10 kategorií, provázel velmi důstojně a profesionálně skvělý moderátor Daniel Stach. Nechyběl ani hudební doprovod akustického tria prestižních hudebníků. Ocenění obětavým lidem za  důmyslné počiny předávali významní představitelé naší kultury: od generální ředitelky NPÚ, přes renomované architekty, herce až po ministra kultury.

Náš most byl zařazen do nejširší kategorie – obnova památek. Když jeho obnova byla postavena vedle takových „velikánů“ jako např.: obnova historické radnice v Táboře, obnova Libušína na Pustevnách či revitalizace katedrály v Opavě a dalších, musela jsem si s pokorou přiznat, že ta naše obnova až tak náročná nebyla. Přesto porota most do nominace vybrala jako důstojného reprezentanta příkladné obnovy a jeho historického příběhu.

Důvodem k nominaci byla nejen kvalitně a rychle provedená rekonstrukce, ale také samotný přístup města k technické stavbě, kdy z vlastní iniciativy město kvůli záchraně mostu podalo návrh na zapsání stavby na seznam kulturních památek a upřednostnilo rekonstrukci stavební památky před zbouráním a nahrazením novým mostem. Město respektuje význam mostu jako dokladu moderní historie i jako významný urbanistický prvek.

Celý večer ve mně a určitě i ve všech zúčastněných zanechal hluboký zážitek, protože uznání si zasloužili všichni nominovaní.

Poličský most nezískal v tak široké konkurenci žádné konkrétní ocenění, přesto se vedle dalších obnovených památek mohl hrdě postavit. I já jsem v té chvíli byla na další zachráněnou památku v Poličce pyšná. Z Prahy jsme odjížděli plni krásných dojmů a zážitků umocněných prostředím Národního divadla, kde se celý slavnostní večer odehrával.

Celý pořad udílení cen PATRIMONIUM PRO FUTURO 2021 je možné najít na stránkách ČTart:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14521357333-ceny-narodniho-pamatkoveho-ustavu-2021/22154215096/

                            

                                                                                                                   Ing.  Marta Mastná