Město Polička

Stavební ruch v ZŠ Na Lukách

Čilý stavební ruch probíhal na základní škole Na Lukách v loňském roce, pokračovat bude i v roce letošním a příštím. Vnitřní prostory školy se dočkaly a dočkají důležitých změn, práce jsou rozloženy do tří let.  Město Polička zde provádí stavební úpravy i díky úspěšně získané dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Základní škola Na Lukách Polička – vzduchotechnika.  Dotace je výši cca 8,1 mil. Kč, celkové náklady jsou ve výši cca 22 mil. Kč.  Rekonstrukce sociálního zařízení je plně financována z rozpočtu města Poličky.  

Během letních prázdnin loňského roku došlo v ZŠ Na Lukách k instalaci větrací jednotky s rekuperací tepla a dohřevem vzduchu na střeše pavilonu 1. stupně. V učebnách se instalovaly regulátory průtoku vzduchu s čidly měřícími hladinu CO2 a také venkovní žaluzie. 

Velmi zásadní a potřebná byla i kompletní rekonstrukce WC a umýváren pro chlapce, dívky a zaměstnance s úpravou dispozičního řešení v souladu s hygienickými předpisy v budově 1. stupně. Rekonstruovaly se rozvody pitné a požární vody a kanalizace v prostorách 1. stupně. Celkové náklady jsou ve výši 12 mil. Kč.

V letních měsících roku 2022 bude projekt pokračovat instalací větrací jednotky, regulátorů průtoku vzduchu s čidly, instalací venkovních žaluzií v pavilonu 2. stupně. Také se bude rekonstruovat kuchyňka pro žáky, WC a umývárny, rozvody pitné a požární vody + kanalizace. Předpokládaný rozpočet pro tento rok je ve výši 14,4 mil. Kč.

Třetí etapa proběhne během letních měsíců v roce 2023. Tentokrát dojde k rekonstrukci sociálního zařízení a také vzduchotechniky v prostorách tělocvičny a školní jídelny.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města