Město Polička

Historicky nejvyšší rozpočet města Poličky schválen

Zásadní a nejdůležitější dokument města – rozpočet pro rok 2022 – schválili zastupitelé na svém jednání 24. února 2022. Město Polička tak má nejvyšší rozpočet ve své historii – výdaje představují částku 441,8 mil. Kč! Výdaje na investice jsou ve výši 155,5 mil. Kč. Rozpočtová rezerva je ve výši 16 mil. Kč.

Samotnému schválení rozpočtu předcházelo jeho podrobné projednání na pracovním zastupitelstvu. „Rozpočet byl projednán seriózně a pečlivě, tento zásadní dokument roku odpovídá finančním možnostem města Poličky,“ komentuje rozpočet starosta města Jaroslav Martinů.  Rozpočet doporučil ke schválení zároveň finanční výbor a Rada města Poličky.

Starosta města představil i nejdůležitější akce, které město Poličku v tomto roce čekají. Jedná se např. o opravu radnice ve výši více než 8 mil. Kč (oprava vnějšího pláště a oprava sociálního zařízení v obřadní síni), rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – 28 mil. Kč, zeleň a parky – parky v lokalitě Bezručova (zahradní úpravy a herní prvky) – 6,2 mil. Kč, rekonstrukce ZŠ Na Lukách – pavilon 2. stupně - 14,5 mil. Kč, rekonstrukce ulice Eimova a Nádražní – 12 mil. Kč. (1. etapa), revitalizace náměstí B. Martinů a přilehlé části pod kostelem sv. Jakuba - 1. etapa včetně projektové dokumentace – 11,7 mil. Kč., 1. etapa nové lokality pro bydlení Jih I., Polička (projektová dokumentace, technická a dopravní infrastruktura) – 10 mil. Kč,  rekonstrukce komunikací a chodníků ul. P. Jilemnického a Smetanova 8 mil. Kč, výměna svítidel veřejného osvětlení – 4,5 mil. Kč (4. etapa výměny svítidel v Poličce, pro tento rok - Lezník, Modřec, Střítež, park a centrální hřbitov), renovace interiéru městské knihovny – 1,5 mil. Kč a další.

Město Polička je v dobré finanční kondici a je připraveno realizovat záměry dle schváleného rozpočtu 2022.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města