Město Polička

Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2021 (EKO-KOM, a.s.)

Informace o množství odpadů (plasty, papír, nápojové kartony, sklo, kovy), který obyvatelé města Polička v roce 2021 vytřídili a předali k využití. V přehledu je uvedena také odměna, kterou město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.

  Vytříděné odpady (v tunách) Odměna (v Kč)
1. čtvrtletí 2021 260,473 356 778,86
2. čtvrtletí 2021 300,171 412 322,47
3. čtvrtletí 2021 335,539 413 330,89
4. čtvrtletí 2021 252,950 394 571,17
Rok 2021 celkem 1 149,13 1 577 003,30

Z této odměny jsou hrazeny náklady města na sběr, svoz, využití, likvidaci odpadů (včetně nebezpečných) a dále provoz sběrného dvoru, mimořádné svozy papíru a plastů, pneumatik, bioodpadu, kovů, nákup, opravy a mytí kontejnerů na tříděný odpad, černé skládky, aj.

Všem, kteří takto přispíváte k ochraně našeho životního prostředí patří velký dík.