Město Polička

Nový tržní řád města Poličky zakazuje podomní prodej

Rada města Poličky na své schůzi dne 21. března 2022 schválila nový tržní řád, jehož obsahem je nově i zákaz podomního a pochůzkového prodeje.

Prvotní impuls k zákazu této činnosti vychází z podnětu veřejnosti, a to v souvislosti s aktuálními problémy na trhu s energiemi, kdy se zvyšuje aktivita podomních prodejců, zástupců firem obchodujících s energiemi. Zákaz nicméně není omezen pouze na nabídky tohoto typu, ale vztahuje se na veškeré zboží a komodity plošně.

Konkrétně z nového tržního řádu vybíráme upřesňující znění, jaký způsob prodeje zakazuje:

Podomní prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky v neveřejných prostorách zejména obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov určených k bydlení apod. bez předchozí objednávky.

Pochůzkový prodej – prodej zboží a poskytování služeb provozovaný formou pochůzky, při němž je zákazník vyhledáván na veřejně přístupných místech.

Návrh novelizace tržního řádu byl detailně konzultován s Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, oddělení živnostenského podnikání a oddělení legislativní a právní podpory.  Plné znění nového Tržního řádu města Poličky najdete na webových stránkách města.

http://www.policka.org/mesto-a-urad/vyhlasky/vyhlaska/19171

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města