Město Polička

Svoz odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení,

objemného domovního odpadu a pneumatik

v městských částech

Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny

Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadu zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne

v úterý  12. 4. 2022  v následujících intervalech:

Lezník -      Haná            15:15 – 15:25,   škola 15:30 – 15:40,  dolní Lezník (zast.) 15:45 – 15:55,

                 “U koryt“       16:00 – 16:10

Střítež -     u hřiště        16:25 – 16:35, hasičská zbrojnice 16:45 – 16:55

Modřec -   u prodejny   17:15 – 17:25, u rybníka (č.p. 6)   17:30 – 17:40

Bořiny -     u bytovek    17:55 – 18:05

!!!   Žádáme občany, aby neshromažďovali odpady na místech sběru před příjezdem sběrného vozidla, ale aby předávali odpady přímo obsluze vozidla   !!!

Svoz nebezpečných odpadů a použitých elektrozařízení zahrnuje:

upotřebené oleje, olejové filtry, chladicí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, rozpouštědla, spotřební chemie z domácnosti, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné, plastové a skleněné obaly znečištěné škodlivinami a další odpady nebezpečné pro životní prostředí;

ledničky, mrazničky, elektrické trouby, pračky, sušičky, vysavače, ruční nářadí, televizory, radia, počítače, zářivky, výbojky, akumulátory včetně elektrolytu, suché články-monočlánky, sekačky na trávu, hračky a vše na elektrický pohon včetně baterií.

Objemný domovní odpad a pneumatiky:

podlahové krytiny (koberce, linolea), ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace),

pneumatiky (pouze z osobních automobilů).

Mezi objemný domovní odpad nepatří:

stavební odpady jako jsou např. eternity, stavební suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky a stavební polystyren.

Další informace

Dle vyhlášky města Poličky č. 4/2021 jsou fyzické osoby (chalupáři, chataři…) povinny zaplatit roční poplatek v částce 768,- Kč za stavbu zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni ti majitelé těchto objektů, kteří jsou již přihlášeni v obci (toto osvobození se vztahuje vždy pouze na jednu nemovitost). Zároveň s úhradou poplatku v příjmové pokladně MěÚ Polička si mohou poplatníci zakoupit pytel pro svoz odpadu.

Informace o systému třídění odpadů v Poličce naleznete na adrese:

http://www.policka.org/detail/2957/mestsky-urad/info-z-odboru/informace