Město Polička

Informace z OSVZ MěÚ Polička

Město Polička má vypracovaný a aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec, na období 2021 – 2024.  Spolu s poskytovateli sociálních služeb dlouhodobě město řešilo otázku nouzového ubytování žen, které v celém správním obvodu nebylo systémově zajištěno.  Nyní se  tento problém vyřešil tím, že město ze svého bytového fondu vyčlenilo jeden malý byt pro nouzové ubytování žen bez stálého bydlení.  Aktuálně by toto  řešení   mělo stačit na pokrytí požadavku v celém správním obvodu. OSVZ počítá s tím, že největší obsazenost bude pravděpodobně v zimních měsících.

OSVZ MěÚ Polička