Město Polička

Lidl v Poličce

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi tímto reagovat na časté dotazy, kdy se již konečně začne v našem městě s výstavbou supermarketu Lidl. Následující aktualizované informace jsem získal od potencionálního investora v polovině dubna tohoto roku.

Mohu napsat, že v této době již některé zásadní věci (vlastnictví pozemku, zdárně vyjednané požadavky od obyvatel bydlících v nejbližším okolí včetně stavebního povolení) byly úspěšně vyřešeny a proběhla soutěž s cílem nalézt nejvhodnější stavební firmu, která objekt postaví.

Dále jsem se dozvěděl, že plánovaný začátek stavby je v červenci 2022 a doba výstavby je maximálně 8 měsíců, možná i méně.

Chtěl bych také zmínit, že podle všech mně známých ohlasů se lidé v Poličce na tento market velice těší. Mám za to, že je Lidl velmi vyhledávanou prodejnou, o čemž svědčí i zkušenosti z okolních měst. Ve Svitavách se postavil již druhý větší a modernizovaný objekt Lidlu, který nahradil původní a v současné době firma Lidl staví další svoji prodejnu v Litomyšli.

Věřím, že se i v našem městě vše dobře podaří a vznikne lidmi vyhledávané nákupní místo, které v době velké inflace a zdražování, přispěje k větší konkurenci a tím i ke snížení prodejních cen potravin.

Při této příležitosti mi dovolte informovat o podobném záměru, kdy další investor odkoupil opuštěný areál firmy PONAS a kde po odstranění současných objektů má vzniknout prodejna Billy včetně několika dalších menších obchodů.

Jaroslav Martinů

starosta města