Město Polička

Aktuálně kůrovec v našich lesích - info

V současné době se v městských lesích dotěžují poslední kůrovcová ohniska vzniklá koncem loňského roku. Zbývá nám zpracovat přibližně 1000 m3 napadeného dřeva, k tomu akutně likvidujeme nahodilé vývraty a zlomy, které jsou nyní velice atraktivní pro nálet kůrovce. Pouze rychlé zpracování a expedice dřeva z lesa může eliminovat další hrozbu ohrožení lesa novou populační vlnou těchto škůdců.

"Suché a teplé počasí bohužel opět silně oslabuje stresované porosty smrku, v letošním jarním období přišla navíc extrémní semenná perioda, která toto oslabení umocňuje," komentuje vedoucí Odboru lesního hospodářství města Poličky Ing. Krejčí. 

Dle zkušeností z minulých let bude rozhodující přelom července a srpna, kdy se ukáže, v jakém objemu a s jakou intenzitou nás kůrovcová kalamita postihne.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města