Město Polička

Modernizace a oprava silnice Polička – Jedlová

Plánovaná oprava části silnice II/362 vedoucí z Poličky, konkrétně od křižovatky na Jedlovou u gymnázia až po křižovatku Korouhevská v Jedlové, byla zahájena.

K předání staveniště došlo v pondělí 22.8.2022. 

Termín realizace a uzavírky je od 05. 09. 2022 (pondělí) do 30. 11. 2022 (středa)

V době opravy bude pro osobní a nákladní dopravu výše zmíněný úsek uzavřen a řešen objízdnými trasami.

Objízdné trasy:

Osobní automobily do 3,5 t

Objízdné trasy pro osobní automobily jedoucí do Jedlové jsou naplánovány přes Korouhev a kolem rybníku Peklo na křižovatku v Jedlové.

Nákladní automobily nad 3,5 t

Pro vozidla nad 3,5 t je objízdná trasa vedena přes Korouhev, dále na Nedvězí, Bystré a zpět na Jedlovou.

Autobusová doprava

Autobusová doprava bude odkloněna na objížďku stejně jako osobní automobily, tedy přes Korouhev kolem rybníku Peklo.

 

Část silnice budou řídit semafory

Od křižovatky ulic Wolkerova a Čsl. armády v Poličce po křižovatku na Modřec u obalovny bude doprava řízena semafory. Vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze města Polička, Modřece, linkovým autobusům a IZS.

 

Pro pěší

Bezpečný průchod místem uzavírky, musí být vždy zachován, stejně jako přístup pro pěší k nemovitostem a provozovnám v uzavřeném úseku.

 

MHD

Změna zastávek pro MHD a vyznačena trasa je v přiložené situaci DIO – autobusy.

 

Ulice Čsl. armády

V druhé příloze jsou vyznačené uzavřené místní komunikace v Poličce, a to ulice, které navazují na silnici II/362 ulice Čsl. armády. V době uzavřených místních komunikací, bude jediný možný vjezd a výjezd na ulici Čsl. armády v Poličce jen z ulice Wolkerova (i pro obyvatele bydlící na ulici Čsl. armády).

Termín opravy komunikace

Dobrou zprávou je, že z původně zamýšlených termínů (dokončení podzim 2023) bude tato rekonstrukce, z důvodu změny způsobu realizace, dokončena dříve. Termín realizace a uzavírky je od 05. 09. 2022 (pondělí) do 30. 11. 2022 (středa). Věříme, že tato ztížená situace bude pro nás všechny nakonec přínosem.

 

Způsob realizace

Jedná se o modernizaci stávající komunikace – silnice II/362, opravu realizuje Pardubický kraj. Modernizace silnice řeší vozovkové souvrství – vyfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových, obnova svislého a vodorovného dopravního značení, doplnění dopravního zařízení, reprofilace příkopů a zajištění správného odvodnění komunikace a další práce pro zajištění kvalitnější a bezpečnější dopravu v řešeném úseku.

Podrobné informace

Podrobnosti o uzavírce a o objízdných trasách jsou zveřejněny na úřední desce našeho města.

 

Co je dopravní obsluha? Definice

Dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za příslušnou značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Přílohy:

Situace pro autobusy

Detail uzavírky

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města