Město Polička

Úspory spotřeby elektřiny veřejného osvětlení v Poličce

Město Polička má v provozu cca 1.400 ks svítidel veřejného osvětlení (vč. 42 ks nových LED svítidel podél cyklostezky k Masokombinátu z konce roku 2021).

V roce 2019 bylo v rámci I. etapy výměny svítidel VO vyměněno 337 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – spolufinancování dotací z MPO ČR z programu Efekt (cena realizace 4,8 mil. Kč vč. DPH; dotace 2 mil. Kč). V roce 2020 bylo v rámci II. etapy výměny svítidel VO vyměněno 386 ks stávajících svítidel za nová LED svítidla – také spolufinancováno výše uvedenou dotací (cena realizace 5 mil. Kč; dotace 2 mil. Kč). V roce 2021 bylo v rámci III. etapy výměny svítidel VO vyměněno 420 ks stávajících svítidel VO za nová LED svítidla – opět spolufinancováno uvedenou dotací (cena realizace 5,4 mil. Kč; dotace 2 mil. Kč

V letošním roce se předpokládá v rámci IV. etapy výměny svítidel VO vyměnit 221 ks stávajících svítidel VO za nová LED svítidla (Lezník, Modřec, Střítež, park, centrální hřbitov), spolufinancování dotací (předpokládaná cena realizace 3,6 mil. Kč; předpokládaná výše dotace 550 tis. Kč).

Před výměnou svítidel se zpracovává tzv. světelně technický výpočet, který stanoví, že osvětlení komunikací po výměně svítidel bude splňovat veškeré platné předpisy. Po výměně svítidel se lokálně provádí certifikované měření osvětlení komunikací k ověření uvedeného.  

Pro porovnání - v roce 2018 byla spotřeba elektřiny na provoz veřejného osvětlení 512 MWH, v roce 2020 375 MWH a v roce 2021 již 239 MWH.

V roce 2018 byla cena dodávky elektřiny pro VO (bez distribuce) 862,- Kč bez DPH/MWh; v roce 2020 1.108,- Kč bez DPH/MWh; v roce 2021 1.076,- Kč bez DPH/MWH a v roce 2022 3.241,- Kč bez DPH/MWH.

Úspory samozřejmě hledá Polička i ve spotřebě elektřiny a plynu pro budovy ve vlastnictví města i jeho příspěvkové organizace. V rámci řádného hospodaření vždy soutěžilo dodávku elektřiny a plynu na komoditní burze.

Celková předpokládaná roční spotřeba elektřiny města a jeho PO je cca 1.400 MWH; celková předpokládaná roční spotřeba plynu města a jeho PO je cca 1.500 MWh.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města