Město Polička

Martinůovská medaile z Prahy do Poličky

 

            Město Polička bylo oceněno pamětní medailí Nadace Bohuslava Martinů v Praze za soustavnou propagaci díla skladatele Bohuslava Martinů a za dlouhodobou tvořivou spolupráci s Nadací B. Martinů. Cenu z rukou ředitele Nadace doc. Irvina Venyše a člena správní rady prof. Jana Hlaváče za město převzal starosta Poličky Jaroslav Martinů.

            Nadace Bohuslava Martinů permanentně podporuje skladatelův odkaz a uvádění jeho díla. Pamětními medailemi oceňuje již více jak čtvrtstoletí osobnosti, které se zasloužily o propagaci jeho jména a tvorby. Mezi oceněné v historii patřili m.j. skladatelovi současníci, dirigent Rafael Kubelík a klavírista Rudolf Firkušný, z ne příliš dávné doby kupř. muzikolog a čestný občan města Polička Jaroslav Mihule, či sochař Milan Knobloch, autor sochy v poličském parku a náhrobku rodiny Martinů.

            Na krátkém slavnostním aktu předání medaile Nadace BM byli kromě výše zmíněných představitelů organizací přítomni místostarosta Pavel Štefka, předsedkyně poličské pobočky Společnosti Bohuslava Martinů Ellen Erbesová, ředitelka muzea Pavla Juklová a muzikoložka Monika Holá, kurátorka muzejních sbírek skladatele. Při předávání medaile prohovořil prof. Jiří Hlaváč, bývalý ředitel Nadace B. Martinů, který konstatoval určitou spojitost mezi charakterem skladatele a místem, odkud pochází - tedy městem Polička, kde život našich předků nikdy nebyl jednoduchý: "Martinů není pro nás jen příkladem obrovské hodnoty uměleckého díla, ale také řady postojů: uměl výborně odlišit, co je podstatou života, a vyhnul se všem životním nástrahám k povrchnímu usnadnění si žití. Neměl to v životě lehké, ale uchoval si ryzí charakter. I tam vidím jasné pojítko s jeho rodištěm, kde obyvatelé nikdy nedostali nic zadarmo... A věřím, že vytvořená symbióza Nadace Bohuslava Martinů a Města Polička bude i nadále fungovat v té vysoké rovině, na kterou jsme si tady všichni zvykli."

            Nadstandardní vztahy a příkladná spolupráce byly současně podpořeny převezením skupiny rukopisných dokumentů týkajích se B. Martinů z Prahy do Poličky. Budou uloženy v teplotně a vlhkostně optimálních podmínkách muzea jako depozita Nadace BM, která je jejich vlastníkem. 

Věříme, že krásná spolupráce bude trvat řadu dalších let!

                                                                                               Monika Holá, muzikoložka CBM