Město Polička

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.

 

Vydáno bylo 94 obálek.

Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem.

Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.

 

Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:

            Jméno                         počet hlasů

Jiří Haupt                               67

Zdislava Vostřelová               55

František Boštík ml.               49

Marek Mlynář                        48

Luboš Pavliš                          45

Ladislav Kováč                      41

Josef Jaščevskyj                   32

 

Na následné schůzi nového osadního výboru bude zvolen předseda Osadního výboru ve Stříteži pro nastávající volební období.

 

Ing. Vladimír Bartoš

Městský úřad Polička