Město Polička

obrázek

Tři králové v Poličce vykoledovali rekordní částku!

Tři králové v Poličce vykoledovali rekordní částku!

Po dvou letech nucené pauzy vyšli v sobotu 7. ledna 2023 Tři králové opět do ulic našeho města v rámci Tříkrálové sbírky, kterou ve městě organizuje Oblastní charita Polička. Sbírka přinesla rekordní částku 347 110,- Kč! Všech 50 pokladniček bylo v pondělí 9. ledna pečlivě spočítáno, a proto se můžeme již nyní podělit o tuto krásnou zprávu. Pro informaci rekordní částka v nejštědřejší pokladničce byla 15 815,- Kč.

Sobotní den Tří králů v Poličce byl zahájen v 9 hodin na Palackého náměstí příjezdem králů na koních, setkáním všech koledníků a živým betlémem. Setkání proběhlo za velkého zájmu poličské veřejnosti. 

Komu Tříkrálová sbírka pomůže? Lidem v posledních chvílích života skrze Domácí hospic sv. Michaela, lidem s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Centrum duševního zdraví Oblastní charity Polička, službě Domácí zdravotní péče Oblastní charity Polička, žákům a studentům při vzdělávání v indické oblasti Belgaum a Bangalore (projekt Adopce na dálku) a při mimořádných událostech.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města